Badania marketingowe

Badania marketingowe.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe badania marketingowe, rozwiązania pozyskiwania wiedzy z danych na zasadach outsourcingu. Wiarygodna informacja oparta na rzetelnie przeprowadzonych badaniach z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy danych i data mining jest podstawą sukcesu i rozwoju firmy. Naszą ofertę kierujemy do firm których celem jest rozwój, zdobywanie nowych rynków i klientów, podnoszenie efektywności działań marketingowych, poprawa sprzedaży. Proponujemy rozwiązania bazujące na nowoczesnych metodach CRM i data mining.
Zakres oferowanych przez nas badań marketingowych:
 • Segmentacja rynku;
 • Szeroki zakres modeli ryzyka:
  • modele ryzyka niewypłacalności,
  • ryzyka odejścia klienta (Churn Analysis),
  • modelowanie systemów scoringu;
 • Badania dla rynku farmaceutycznego:
  • Badania marketinkowe leków OTC oraz RX;
 • Badania statystyczno-epidemiologiczne;
 • Pozycjonowanie produktu na rynku;
 • Badanie opinii o produktach;
 • Badanie promocji i reklamy;
 • Identyfikacja rynków testowych;
 • Rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych;
 • Badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu;
 • Analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych;
 • Określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów zakupowych;
 • Określanie struktury rynku;
 • Określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży;
 • Wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value);
 • Wyznaczanie koszyka produktów, współpraca w tworzeniu oferty firmy;
 • Badanie oraz analizy potrzeb klientów;
W zakresie analiz marketingowych i CRM oferujemy Państwu analizę klientów, konkurencji i/lub rynku w oparciu o dostarczone przez Państwa dane. Wiele firm przechowuje w swoich archiwach dane o klientach nie zdając sobie sprawy jak cenną wiedzę one zawierają. Tworzymy również strategie celowe od podstaw, czyli od zdefiniowania celów badania oraz określenie metod zdobycia odpowiednich danych.

Oferujemy również analizy bazujące na danych ankietowych oraz tradycyjne badania marketingowe.

Najczęściej zadawane pytania.

W jaki sposób Biostat przeprowadza badania opinii klientów?
Badania przeprowadzone są w sposób bardzo rzetelny oraz kompleksowy, który bazuje zarówno na wiedzy, jak i doświadczeniu całego naszego zespołu. Bardzo często wykorzystujemy wskaźnik NPS, który pozwala na szybką weryfikację poziomu świadczonej usługi. Ten rodzaj badania jest bardzo efektywny i pozwala bardzo sprawnie mierzyć poziom zadowolenia konsumenckiego. 
 
Jakie funkcje są zagwarantowane dzięki naszej aplikacji?
 • Gotowe szablony oraz kwestionariusze,
 • Zapis w chmurze,
 • Intuicyjny oraz responsywny interface,
 • Udostępnianie online,
 • Eksport do XLS, CSV,
 • Ankiety mail/SMS.
 
Jakie techniki i metody są wykorzystywane podczas badań marketingowych?
 • CATI — telefoniczny wywiad, przy pomocy komputera,
 • CAPI — wywiad osobisty, wspomagany komputerowo,
 • CAWI — ankieta w formie elektronicznej,
 • PAPI — wywiad osobisty, w którym ankieter na kartce notuje odpowiedzi.
Ile czasu trwa realizacja badania marketingowego w firmie Biostat?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każde badanie jest inne. Wszystko zależy od ilości osób, stopnia skomplikowania badania, czy dodatkowo zleconej analizy  wyników. Czas takiego badania może zatem trwać od kilku do kilkunastu dni. 
 
Zadzwoń do nas Napisz