Badania marketingowe
Badania marketingowe.
Oferujemy naszym klientom kompleksowe badania marketingowe, rozwiązania pozyskiwania wiedzy z danych na zasadach outsourcingu. Wiarygodna informacja oparta na rzetelnie przeprowadzonych badaniach z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy danych i data mining jest podstawą sukcesu i rozwoju firmy. Naszą ofertę kierujemy do firm których celem jest rozwój, zdobywanie nowych rynków i klientów, podnoszenie efektywności działań marketingowych, poprawa sprzedaży. Proponujemy rozwiązania bazujące na nowoczesnych metodach CRM i data mining.
Zakres oferowanych przez nas badań marketingowych:
 • Segmentacja rynku;
 • Szeroki zakres modeli ryzyka:
  • modele ryzyka niewypłacalności,
  • ryzyka odejścia klienta (Churn Analysis),
  • modelowanie systemów scoringu;
 • Badania dla rynku farmaceutycznego:
  • Badania marketinkowe leków OTC oraz RX;
 • Badania statystyczno-epidemiologiczne;
 • Pozycjonowanie produktu na rynku;
 • Badanie opinii o produktach;
 • Badanie promocji i reklamy;
 • Identyfikacja rynków testowych;
 • Rozpoznawanie "luki" na rynku, nisz rynkowych;
 • Badanie preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu;
 • Analizy cen, wydatków na reklamę, dóbr konkurencyjnych;
 • Określanie najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analiza zwyczajów zakupowych;
 • Określanie struktury rynku;
 • Określanie i prognozowanie udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży;
 • Wyznaczanie wartości klienta (Life Time Value);
 • Wyznaczanie koszyka produktów, współpraca w tworzeniu oferty firmy;
 • Badanie oraz analizy potrzeb klientów;
W zakresie analiz marketingowych i CRM oferujemy Państwu analizę klientów, konkurencji i/lub rynku w oparciu o dostarczone przez Państwa dane. Wiele firm przechowuje w swoich archiwach dane o klientach nie zdając sobie sprawy jak cenną wiedzę one zawierają. Tworzymy również strategie celowe od podstaw, czyli od zdefiniowania celów badania oraz określenie metod zdobycia odpowiednich danych.

Oferujemy również analizy bazujące na danych ankietowych oraz tradycyjne badania marketingowe.
Zadzwoń do nas Napisz