eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

II badanie Polak u lekarza

Realizacja badania:
2019.01.25

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Sześciu na dziesięciu Polaków do lekarza specjalisty chciałoby zarejestrować się online

 

 

 

Obecnie najczęściej wybierana jest rejestracja telefoniczna – prawie połowa ankietowanych zarejestrowała się w ten sposób na swoją ostatnią wizytę lekarską. Wybór tej formy zapisu jest niezależny od wieku badanego, choć preferencje są zgoła inne – aż 60,9% respondentów wolałaby rejestrację online. Rozwój sieci

i powszechność dostępu do Internetu sprawiają, że pacjenci oczekują wygodniejszych i szybszych metod rejestracji, jakim niewątpliwie jest sposób online. Spośród ankietowanych 32,1% nadal chce pozostać przy rejestracji telefonicznej. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że na wizytę osobiście rejestruje się tylko kilka procent badanych.

 

 

 

 

Pacjenci oczekują przypomnień o wizycie

Aż 60,8% respondentów nie otrzymało przypomnienia o wizycie, choć ułatwienie to jest z pewnością cenione przez pacjentów. Potwierdzeniem tego jest wysoki odsetek osób, które chciałyby otrzymać SMS z terminem następnej wizyty (70,8%). Potencjał tej metody przypominania np. o badaniu lekarskim czy konsultacji jest już dostrzegany przez placówki medyczne, ponieważ badani, którzy otrzymali przypomnienie o wizycie, w większość otrzymali go właśnie w formie SMS.

 

 

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna coraz popularniejsza

Niemal połowa badanych, zapytana o sposób sporządzenia dokumentacji medycznej w gabinecie lekarskim odpowiedziała, że specjalista przygotował dokumenty w formie elektronicznej w komputerze. Nadal jednak znaczna część lekarzy przygotowywała dokumentacje w formie papierowej. Wprowadzanie zmian, które przenoszą pracę nad dokumentacja medyczną do komputera, wpływa pozytywnie na ocenę pracy lekarzy wśród pacjentów. Respondenci oceniając pracę lekarza najczęściej stwierdzili, że poświęcił on odpowiednio dużo czasu na dokumentację, rozmowę i badanie.

 

 

 

 

 

 

e-recepta nadal nie jest popularna

Mimo iż lekarze zaopatrują się w nowoczesne oprogramowanie medyczne wspierające ich codzienną pracę, zaledwie 1,8% pacjentów otrzymuje recepty elektroniczne. Z drugiej strony, szybkość przepływu informacji w formie elektronicznej
i dostęp do danych pozwala specjalistom na szybkie wypisywanie recept. Dzięki nim aż 2/3 respondentów zostało poproszone tylko o potwierdzenie swoich danych, aby móc otrzymać receptę, a 14,9% musiała podać wszystkie dane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papierowe zwolnienie wciąż obecne w gabinetach lekarskich

Nieco mniejszym problemem są zwolnienia lekarskie. Wprowadzenie e-zwolnień sprawia jednak wiele kłopotu lekarzom, którzy nadal drukują zwolnienia lekarskie
i przekazują je pacjentom. Badanych, którzy otrzymali papierowy dokument, było aż 82,2% (łączny odsetek osób, które otrzymały zwolnienie wypisane odręcznie lub wydrukowane przez lekarza bądź asystenta medycznego/recepcjonistę).

 

 

 

 

 

 

 

e-dokumenty niewątpliwie stanowią ułatwienie

W przypadku e-zwolnienia pacjent nie musi dostarczać dokumentu osobiście do pracodawcy, a przez to sam przepływ informacji jest znacznie szybszy. Co do e-recepty, jej największą zaletą jest czytelność – farmaceuta nie ma problemu
z odczytaniem lekarskiego pisma, a wydanie nieprawidłowego leku zostaje w tej sytuacji zredukowane do minimum. Zalety te dostrzegają sami pacjenci, raczej wysoko oceniając ważność e-dokumentów. Z drugiej strony, można wnioskować o pewnych obawach wobec elektronicznej dokumentacji, głównie wśród osób wykluczonych cyfrowo.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu drugiego badania „Polak u lekarza” tutaj.

 

Badanie zrealizowane przez BioStat® w dniach 20.12.2018 - 27.12.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego panelu badanie-opinii.pl


chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz