scroll down
scroll down

Zleć badanie w BioStat®
– odlicz ulgę B+R.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego, jaki posiada BioStat®, umożliwia Zleceniodawcom skorzystanie z tzw. ulgi B+R. Do kosztów kwalifikowanych przez organy podatkowe należą: ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także wyniki badań, prowadzonych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Zakres usług oferowanych przez BioStat®, które można odliczyć od kosztów, obejmuje budowy systemu IT poprzez badania UX, aż po badania wprowadzające produkt na rynek lub go udoskonalające.

Zleć badanie w Biostat

Koszty badań zleconych jednostce naukowej
możesz zaliczyć w koszty dwukrotnie.

Zlecenie usług o charakterze B+R można uwzględnić w rozliczeniach z fiskusem w sposób bardzo korzystny dla Zleceniodawcy. Warunkiem jest udokumentowanie zlecenia realizacji badania w jednostce naukowej (takiej jak CBR BioStat®), wtedy koszt badania w całości staje się kosztem firmy). Poniesione koszty wpłyną dodatkowo na wysokość podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Tu można uwzględnić bowiem połowę kosztu zlecenia.

Poniżej prezentujemy przykładowe korzyści w rozliczeniach firmy, wynikające ze zlecenia badań w jednostce naukowej Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.

Badanie zlecone jednostce naukowej
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®
Zleceniodawca - stawka podatkowa 19%.
Przychód w miesiącu, kiedy zleca badanie: 200 000 PLN.
Koszty różne firmy: 80 000 PLN.
Badanie (wartość zlecenia) B+R: 50 000 PLN.
Podstawa opodatkowania: 200 000 - 50 000 - 80 000 = 70 000 PLN.
Odpis na ulgę B+R: 100% * 50 000 = 50 000 PLN.
Dochód po uwzględnieniu ulgi: 70 000 - 50 000 = 20 000 PLN.
Podatek 19% z 20 000 PLN = 3 800 PLN.
Badanie zlecone w firmie badawczej
[nieposiadającej statusu jednostki naukowej]
Zleceniodawca - stawka podatkowa 19%.
Przychód w miesiącu, kiedy zleca badanie: 200 000 PLN.
Koszty różne firmy: 80 000 PLN.
Badanie (wartość zlecenia): 50 000 PLN.
Podstawa opodatkowania: 200 000 - 50 000 - 80 000 = 70 000 PLN.
Odpis na ulgę B+R: BRAK.
Dochód po uwzględnieniu ulgi: 70 000 PLN.
Podatek 19% z 70 000 PLN = 13 300 PLN.
Zysk dla klienta dzięki zleceniu badaniu CBR Biostat: 9 500 zł
Kosztami kwalifikowanymi są m.in.: wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych, czy też wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

Pełna lista kosztów kwalifikowanych znajduje się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej www.kis.gov.pl
Jak widać dla firmy Zleceniodawcy ostatecznie koszty badań prowadzonych przez jednostkę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® są wyraźnie niższe.

Jakie warunki musi spełnić Zleceniodawca,
aby skorzystać z ulgi B+R?

  • Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
  • Kosztem kwalifikowanym są wyłącznie wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową (B+R).
  • Koszty działalności B+R muszą zostać wyodrębnione w ewidencji podatkowej.
  • Badania podstawowe zostały zlecone i przeprowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki).
  • Z ulgi nie mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie.
Jakie warunki musi spełnić zleceniodawca

Wspólnie z BioStat®
– Bony na innowacje.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą sfinansować zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych, takich jak Biostat®, za pomocą Bonu na innowacje. Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorstw, które planują zlecić jednostce naukowej opracowanie nowego lub ulepszonego wyrobu, projektu wzorniczego, technologii lub usługi. Status CBR Biostat® umożliwia partnerom skorzystanie z bonu i uzyskanie nawet 340 000 zł dofinansowania.

Bony na innowacje
Dowiedz się więcej Opinia o innowacyjności

Najczęściej zadawane pytania.

Czym jest ulga B+R?
Jest to nic innego jak ulga na rzecz działalności badawczo-rozwojowej.
 
A na czym ona polega? Dzięki niej istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Można uzyskać odliczenie kosztów, które są wskazane w ustawie o PIT lub o CIT. 
Czy uzyskanie ulgi B+R, jest trudne?
Skorzystanie z ulgi B+R, nie jest stosunkowo trudne, a dzięki niej przedsiębiorstwa mają możliwość podwójnego naliczenia niektórych kosztów uzyskania przychodów.
 
Dodatkowo warto pamiętać, aby skorzystać z ulgi, nie wymaga się:
 
  • Zakończenia prac B+R sukcesem,
  • Uczestniczenia w konkurach, kongresach itp.,
  • Wykazania innowacyjności prowadzonych działań B+R.
Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą Biostat?
Działamy na rynku od ponad 15 lat, a na swoim koncie mamy setki przeprowadzonych badań na przeróżny temat. Nasi specjaliści obsługują zarówno badania marketingowe, jak i o charakterze medycznym. 
 
Pracowitość, zaangażowanie i profesjonalizm, to cechy charakterystyczne wszystkich pracowników Biostatu. 
Zadzwoń do nas Napisz