Już co ósmy Polak nie nosi maseczki

back Zobacz pozostałe nasze sondaże

Czterech na pięciu Polaków deklaruje, że stara się zachowywać dystans społeczny, a jeszcze więcej bo 87,5% zakłada maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Już co ósmy Polak lekceważy obowiązek zasłaniania nosa i ust, a co dziesiąty nie zachowuje odległości 2 metrów od innych osób.

 

(Nie)skuteczne maseczki

Aż 7 na 10 Polaków uważa, że skutecznie chroni się przed zakażeniem koronawirusem. Co jedenasty przyznaje, że nie chroni się wystarczająco przed zakażeniem się koronawirusem, nie ma pewności, co do skuteczności stosowanych metod ochrony. Sondaż Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® z 27 i 28 maja br. to kolejne z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat podczas epidemii koronawirusa.

Wykres 1. Czy uważa Pan/i, że wystarczająco chroni się przed zakażeniem koronawirusem?

Zachowania konsumentow koronawirus

 

Równocześnie więcej niż co drugi Polak (54,3% badanych) sądzi, że używana przez niego obecnie maseczka nie chroni skutecznie przed zakażeniem koronawirusem! Na dodatek co piąty z respondentów ma trudności z oceną tej skuteczności. Tylko co czwarty Polak zasłania nos i usta w sposób, który uważa za skutecznie zabezpieczający przed zakażeniem koronawirusem.

Wykres 2. Czy uważa Pan/i, że używana obecnie maseczka chroni skutecznie przed koronawirusem?

Zachowania konsumentow koronawirus

 

Przestrzeganie nakazu zakrywania ust w przestrzeniach zamkniętych, takich jak sklepy, kościoły czy pojazdy transportu zbiorowego, deklaruje 87,5% Polaków. Co ósmy ankietowany mnie lub bardziej lekceważy stosowanie zabezpieczeń w pomieszczeniach zamkniętych. Do ignorowania tych zobowiązań przyznaje się 7,6% respondentów, zaś kolejnych 4,9% unika odpowiedzi.

Wykres 3. Czy przestrzega Pan/i nakazu zakrywania ust i nosa w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach?

Zachowania konsumentow koronawirus

 

(Luźniejszy) dystans społeczny

W sumie prawie czterech z pięciu Polaków twierdzi, że zachowuje dwumetrowy dystans od innych osób w kiedy przebywania w miejscach publicznych. Jednak aż 54,3% respondentów raczej zachowuje dystans, a tylko 23,9% zdecydowanie dba o odpowiednią odległość od innych osób. Dystansu nie zachowuje w sumie co dziesiąty uczestnik sondażu, w tym 2,9% - nie dba o to wcale. Odsetek ankietowanych, którzy wskazali na odpowiedź „trudno powiedzieć” wyniósł 11,5%.

Wykres 4. Czy zachowuje Pan/i dystans 2 metrów od innych osób w miejscach publicznych?

Zachowania konsumentow koronawirus

 

Mimo zniesienia od 30 maja br. obowiązku zasłaniania ust i nosa na otwartej przestrzeni 28,8% Polaków zamierza wciąż używać osłon i zachować dystans społeczny 2 metrów. Maseczki za niepotrzebne na otwartej przestrzeni – przy zachowaniu bezpiecznej odległości - uznaje 48,0% ankietowanych. Jednoznacznej opinii w tej kwestii nie ma prawie 1/4 pytanych.

Wykres 5. Czy po 30 maja zamierza Pan/i nadal zasłaniać nos oraz usta na otwartej przestrzeni, mimo zachowanego dystansu społecznego (2 metry)?

Zachowania konsumentow koronawirus

 


Komentarz ekspercki: dr Monika Jaremków, dyrektor ds. badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat


dr Monika JaremkówSondaż ujawnia zastanawiającą rozbieżność w ocenach skuteczności zabezpieczeń przed zakażeniem koronawirusem. Z jednej strony większość Polaków uważa, że dobrze zabezpiecza się w miejscach publicznych, a jednocześnie ponad połowa wątpi w skuteczność tych zabezpieczeń. Już co ósmy z ankietowanych albo wprost nie stosuje się do nakazu zakrywania ust w wyznaczonych pomieszczeniach zamkniętych, albo unika jednoznacznej odpowiedzi. Luzowaniu części obostrzeń towarzyszy więc skłonność niektórych Polaków do ignorowania również tych zasad bezpieczeństwa, które wciąż są zalecane.

 

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® 27 i 28 maja 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Realizacja badania:
2020.06.02

Próba badawcza:
Ogólnopolska, n = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz
Wielkość pliku: 356 KB

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Jaremków

Dr Monika Jaremków

Dyrektor ds. B+R
Tel.: (+48) 534 702 007
badania@biostat.com.pl

koronawirus

Zobacz inne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zapraszamy przedstawicieli mediów do publikacji wyników sondaży. Wszystkie sondaże opublikowane w serwisie są otwarte do dalszych publikacji (prosimy o podanie CRB BioStat jako źródła danych).
Zadzwoń do nas Napisz