ocena ocena ocena ocena ocena 4.86/5 ocen: 168
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
2000zł 990zł
dr Andrzej Tomski
Statystyk i ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Tego się nauczysz w kursie:
Podstawowych pojęć stosowanych w statystyce
Miary tendencji centralnej i dyspersji
Jakie są i jak weryfikować założenia testów parametrycznych
Podstawowych testów parametrycznych i nieparametrycznych
Poziomy pomiaru
Podstaw analizy statystycznej w programie R

Statystyka w badaniach klinicznych cz.1 szkolenie

 

Nazwa kursu

Statystyka w badaniach klinicznych cz.1

Podstawowe informacje o kursie

Kurs ma na celu zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki. Poziom szkolenia pozwala na przyswojenie zagadnień związanych z badaniami klinicznymi.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się pojęć współczesnej statystyki w odniesieniu do badań klinicznych. Kurs ten dedykowany jest osobom, które chcą rozpocząć karierę jako Monitor Badań Klinicznych lub CRA.

Poziom kursu

Podstawowy

Czego się nauczysz?

Dzięki temu kursowi nauczysz się metod statystycznych, które pomogą w pracy nad badaniami klinicznymi. Opanujesz zagadnienia, takie jak: poziomy pomiaru, miary tendencji centralnej i dyspersji, pojęcia wnioskowania i korelacje.

Dlaczego warto?

 

Gwarantujemy:

 • szkolenie bez wychodzenia z domu,
 • prowadzących z doświadczeniem praktycznym,
 • małe grupy szkoleniowe,
 • materiały dla uczestników,
 • opcja wykupienia indywidualnego tutora,
 • certyfikat kompetencji uznanej marki na polskim rynku

Ilość godzin szkoleniowych

12

Forma szkolenia

online

Czas trwania szkolenia

2 dni, od 10:00 do 15:00

Wymagania (np. Znajomość MS Excel)

znajomość obsługi komputera z systemem Windows w stopniu podstawowym

Plan szkolenia / sylabus 

Dzień 1:

Pomiar i poziomy pomiaru (1 g.)

 • nominalny,
 • porządkowy,
 • skala Likerta,
 • poziom interwałowy i ilorazowy,

Miary tendencji centralnej i miary dyspersji (1 g.)

 • średnia arytmetyczna,
 • mediana,
 • dominanta,
 • skośność,
 • rozstęp, 
 • odchylenie średnie,
 • wariancja,
 • odchylenie standardowe,

Podstawowe pojęcia wnioskowania (2 g.):

 • model,
 • parametr,
 • przedział ufności,
 • hipoteza,
 • test statystyczny,
 • moc testu,
 • błąd I oraz II rodzaju

Przedziały ufności (2 g.)

 • dla średniej,
 • wariancji
 • odsetka

 

Dzień 2:

Przegląd testów statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych (4 g.):

 • t-Studenta,
 • Wilcoxona,
 • jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji,
 • test Kruskala-Wallisa,
 • test chi kwadrat,
 • dokładny test Fishera 

Korelacje (2 g.):

 • Pearsona,
 • Spearmana
 • mapy cieplne 

 

Autor kursu
dr Andrzej Tomski
Statystyk i ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat
Doktor matematyki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności biomatematyka. Statystyk Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat. Wykonywał w przeszłości analizy statystyczne między innymi dla Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Maspex Wadowice i pełnił rolę głównego statystyka badań klinicznych prowadzonych między innymi przez Biomed Lublin, CELON Pharma oraz Polpharma.

Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku informatyka stosowana oraz Członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego od 2020 r. Pasjonat informatyki, hummusu i kawy.
nowość!
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
Online
Stowarzyszenie GCPpl obejmuje patronat
naszego serwisu szkoleniowego!
30% rabat dla członków Stowarzyszenia
edu.biostat.com.pl
dr Andrzej Tomski
Statystyk i ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat
2000zł 990zł
Statystyka w badaniach klinicznych cz.1
To szkolenie obejmuje:
12 godzin
6 lekcji
Podstawowy
Kurs w języku polskim
Certyfikat ukończenia sygnowany CBR BioStat
Certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikat
Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Podobne szkolenia

Zadzwoń do nas Napisz