e-karta obserwacji pacjenta
Medical Software

Tajemniczy klient (Mystery Shopping)

Metoda Mystery Shopping jest powszechnie stosowanym narzędziem do badania obsługi klienta. Współpracując z nami, dowiesz się w jaki sposób poprawić jej jakość, aby zwiększyć zadowolenie swoich klientów. Prowadzimy kompleksowe "audyty”, jak również pojedyncze wizyty na terenie całego kraju.
System obsługi badań
link do cati system
piktogramy cati-system
Badania „Tajemniczy klient” realizujemy z wykorzystaniem naszej autorskiej platformy CATI-System. Pozwala ona na zapisywanie danych i wniosków z badań z użyciem smartphonów lub tabletów służących wypełnianiu elektronicznych formularzy. W przypadku Mystery Shopping takie rozwiązanie jest pożądane, gdyż pozwala zachować naturalność prowadzonego procesu badawczego.

CATI-system umożliwia także audytorom łatwe tworzenie dokumentacji zdjęciowej, audio oraz video z badania w formie załączników, która następnie są błyskawicznie przesyłane do administratora.
link do cati system
piktogramy cati-system
 
Podgląd procesu badawczego oraz panel statystyk
dostęp w CATI-Systemie
Łatwy dostęp
więcej
wizualizacja wyników
Wizualizacja wyników
więcej
porównanie wyników
Porównywanie wyników
więcej
Przebieg wizyty tajemniczego klienta w placówce
rozpoznanie placówki
Rozpoznanie placówki
więcej
rozmowa ze sprzedawcę
Rozmowa ze sprzedawcą
więcej
raport z przebiegu wizyty
Raport z przebiegu wizyty
więcej
Audytorzy Mystery Shopping
audytorzy mystery shopping
Realizację terenową badania „Tajemniczy klient” przeprowadzają starannie dobrani audytorzy, którzy po odbyciu szkolenia, przyjmują rolę faktycznego klienta badanej placówki. Praca audytorów podlega ścisłej kontroli doświadczonego zespołu ekspertów.
Nasi audytorzy spełniaja następujące kryteria
 

Profil osobowy zgodny z charakterystyką klienta potencjalnie zainteresowanego zakupem produktu – opiera się o cechy społeczno-demograficzne, behawioralne oraz psychograficzne.

 

Dobór audytorów następuje w oparciu o określenie stopnia predyspozycji do przeprowadzenia badania.

 

Podejmujemy stałą współprace z tajemniczymi klientami z całego kraju. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać audytorów do każdego projektu.

 

Tajemniczych klientów rekrutujemy za pośrednictwem dedykowanej platformy (www.opinia-klienta.pl). Każdy zainteresowany współpracą z nami audytor wypełnia, a następnie przesyła do nas kwestionariusz rekrutacyjny online.

Szkolenia oraz proces kontroli audytorów
szkolenia oraz proces kontroli audytorów
 

Każdy zatrudniony przez nas audytor przed realizacją badania otrzymuje materiały szkoleniowe.

 

W razie potrzeby realizujemy szkolenia grupowe w formie tradycyjnej lub online.

 

Po przeprowadzonym szkoleniu następuje test wiedzy z tematyki realizowanego projektu.

 

Prowadzimy w miejscu badania ukrytą kontrolę obserwacyjną naszych audytorów, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości.

ZOSTAŃ TAJEMNICZYM KLIENETEM

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas