e-karta obserwacji pacjenta
Medical Software

Badania marketingowe - farmacja

W tym zakresie realizujemy:

Insighty konsumenckie
Badania konceptów - opakowania/reklamy
Badania reakcji na kampanie reklamowe
Badania decydentów (lekarzy, farmaceutów)
Pomiary obecnosci produktów w mediach
Badania na potrzeby kampanii reklamowych

Badania jakościowe - weryfikacja i analiza


Mankamentem badań jakościowych jest ich stosunkowa kosztowność w odniesieniu do liczebności próby badawczej, co powoduje, że uzyskane wyniki ciężko uogólnić na całą populację.

Naszym rozwiązaniem tego problemu jest:

obrazek - ludzie

Staranny dobór respondentów pod kątem:

 • Zmiennych demograficznych i gospodarczych;
 • Stylu życia;
 • Preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • Sytuacji zdrowotnej;
New!

Autorska metoda dwustopniowej analizy danych

 • Metoda opiera się na realizacji dwóch typów badań. Pierwsze służy uzyskaniu jednostkowych opinii przedstawicieli grupy docelowej na dany temat, np. poprzez indywidualne wywiady pogłębione. Etap ten jest zwieńczony analizą danych, która zostaje wykorzystana do stworzenia narzędzia dla drugiego etapu – Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (fokusów).
 • Focusy, mające charakter eksploracyjny, oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie wywiadów uzyskanych w etapie pierwszym.

Przykładowy koszt

Lp. Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto(od...)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 7 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600) Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badania grup opiniotwórczych, 20 IDI Lekarze, farmaceuci 14 dni 12500 PLN

PDF Ściągnij cennik w formacie PDF 2,1 MB

Sprawdzone rozwiązania i czas realizacji

czas realizacji

W przypadku badań jakościowych prowadzonych ad hoc, czas realizacji zazwyczaj nie przekracza 14 dni.

Harmonogram:

7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI

Harmonogram:

7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Realizacja badania może również zostać uzupełniona o badanie ilościowe, które pozwoli na skwantyfikowanie i uwiarygodnienie kwestii związanej z grupą docelową produktu.
Z tego względu warto również uwzględnić w realizowanych projektach badawczych pomiaru CATI (ankieta telefoniczna), który dostarczy szczegółowych danych liczbowych.

Elementy sondażu mogą objąć między innymi:


 • Występowanie i uciążliwość dolegliwości, na które odpowiada produkt;
 • Skłonność do zaadresowania problemu jeśli występuje;
 • Znajomość produktu (spontaniczna i wywołana);
 • Korzystanie z produktu, lub jego odpowiedników;
 • Skojarzenia z marką.
 
PDF Market Research - Farmacja 480 kB

 

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas