eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania marketingowe i analizy rynku - farmacja

W tym zakresie realizujemy:

Insighty konsumenckie
Badania konceptów - opakowania/reklamy
Badania reakcji na kampanie reklamowe
Badania decydentów (lekarzy, farmaceutów)
Pomiary obecnosci produktów w mediach
Badania na potrzeby kampanii reklamowych
obraz
obraz
Proces analizy i weryfikacji w badaniach jakościowych

Badania jakościowe są zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne w porównaniu do ilościowych, dlatego problematyczne jest uzyskanie wyników, które można by uogólniać na pełną populację. 
 

Jak zaradzamy temu problemowi?

obrazek - ludzie
Przemyślany dobór uczestników badania pod kątem:
 • Zmiennych społeczno-demograficznych
 • Cech psychograficznych
 • Dotychczasowych doświadczeń konsumenckich oraz preferencji zakupowych
 • Stanu zdrowia
New!
Dwustopniowa analiza danych: autorska metoda
 • Oparta jest o przeprowadzenie badań dwojakiego rodzaju. Cel pierwszego z nich stanowi pozyskanie od respondentów opinii w tematyce badania, zwykle poprzez przeprowadzenie wywiadów IDI. Etap ten kończy się pogłębioną analizą danych, służącą zaprojektowaniu narzędzia do badań fokusowych. 
 • Badania FGI pozwalają na weryfikację uzyskanych na etapie poprzedzającym informacji, a także uzupełnienie ich o nowe dane.

Przykładowy cennik

Lp. Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto(od...)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 7 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600) Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badania grup opiniotwórczych, 20 IDI Lekarze, farmaceuci 14 dni 12500 PLN

PDF Pobierz cennikpdf 2,1 MB
Sprawdzone rozwiązania i czas realizacji
czas realizacji

W przypadku badań jakościowych prowadzonych ad hoc, czas realizacji zazwyczaj nie przekracza 14 dni.
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
obraz obraz obraz
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI

Harmonogram:

7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
diagram diagram diagram
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Realizacja badania marketingowego dla farmacji może również zostać uzupełniona o badanie ilościowe, które pozwoli na skwantyfikowanie i uwiarygodnienie kwestii związanej z grupą docelową produktu.
Z tego względu warto również uwzględnić w realizowanych projektach badawczych pomiaru CATI (ankieta telefoniczna), który dostarczy szczegółowych danych liczbowych.
Elementy sondażu mogą objąć między innymi:

 • Występowanie i uciążliwość dolegliwości, na które odpowiada produkt;
 • Skłonność do zaadresowania problemu jeśli występuje;
 • Znajomość produktu (spontaniczna i wywołana);
 • Korzystanie z produktu, lub jego odpowiedników;
 • Skojarzenia z marką.
 
PDF Market Research - Farmacja 480 kB

 

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz