e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania marketingowe i analizy rynku - farmacja

W tym zakresie realizujemy:

Insighty konsumenckie
Badania konceptów - opakowania/reklamy
Badania reakcji na kampanie reklamowe
Badania decydentów (lekarzy, farmaceutów)
Pomiary obecnosci produktów w mediach
Badania na potrzeby kampanii reklamowych
Proces analizy i weryfikacji w badaniach jakościowych

Badania jakościowe są zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne w porównaniu do ilościowych, dlatego problematyczne jest uzyskanie wyników, które można by uogólniać na pełną populację. 
 

Jak zaradzamy temu problemowi?

obrazek - ludzie
Przemyślany dobór uczestników badania pod kątem:
 • Zmiennych społeczno-demograficznych
 • Cech psychograficznych
 • Dotychczasowych doświadczeń konsumenckich oraz preferencji zakupowych
 • Stanu zdrowia
New!
Dwustopniowa analiza danych: autorska metoda
 • Oparta jest o przeprowadzenie badań dwojakiego rodzaju. Cel pierwszego z nich stanowi pozyskanie od respondentów opinii w tematyce badania, zwykle poprzez przeprowadzenie wywiadów IDI. Etap ten kończy się pogłębioną analizą danych, służącą zaprojektowaniu narzędzia do badań fokusowych. 
 • Badania FGI pozwalają na weryfikację uzyskanych na etapie poprzedzającym informacji, a także uzupełnienie ich o nowe dane.

Przykładowy cennik

Lp. Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto(od...)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 7 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600) Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badania grup opiniotwórczych, 20 IDI Lekarze, farmaceuci 14 dni 12500 PLN

PDF Pobierz cennik 2,1 MB
Sprawdzone rozwiązania i czas realizacji
czas realizacji

W przypadku badań jakościowych prowadzonych ad hoc, czas realizacji zazwyczaj nie przekracza 14 dni.
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI

Harmonogram:

7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Realizacja badania marketingowego dla farmacji może również zostać uzupełniona o badanie ilościowe, które pozwoli na skwantyfikowanie i uwiarygodnienie kwestii związanej z grupą docelową produktu.
Z tego względu warto również uwzględnić w realizowanych projektach badawczych pomiaru CATI (ankieta telefoniczna), który dostarczy szczegółowych danych liczbowych.
Elementy sondażu mogą objąć między innymi:

 • Występowanie i uciążliwość dolegliwości, na które odpowiada produkt;
 • Skłonność do zaadresowania problemu jeśli występuje;
 • Znajomość produktu (spontaniczna i wywołana);
 • Korzystanie z produktu, lub jego odpowiedników;
 • Skojarzenia z marką.
 
PDF Market Research - Farmacja 480 kB

 

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz