eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience
Oferujemy ogólnopolskie badania sondażowe
realizowane w modelu Omnibus.
mp Rozwój technik badań sondażowych ewoluuje w kierunku wyznaczanym przez dwa cele: obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania procesu badawczego. Obie te tendencje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sprawiając, że nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Lata doświadczeń pokazały nam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest złączenie projektów i scalenie pytań w jednym kwestionariuszu ankiety. Tak narodził się pomysł na Omnibus CATI, którego pojedyncze pytanie to koszt już od 400 zł.
mp Tego typu badanie realizowane jest według najwyższych jakościowych standardów firmy. Zapewniamy badanie na próbie ogólnopolskiej, obejmującej 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Istnieje możliwość zadania pojedynczego pytania lub całego ich bloku. Badanie Omnibus jest wykonywane w ciągu tygodnia, a zamówienia można składać na dwa tygodnie przed startem realizacji. Wyniki udostępniane będą w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych).
Co miesiąc prowadzimy wywiady z pełnoletnimi Polakami zamieszkującymi wszystkie województwa. Każdorazowo w Omnibus CATI uczestniczy 1000 respondentów z terenu całego kraju. Rozkład próby badanej uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Dobór próby dokonywany jest w sposób proporcjonalny.

Startujemy co miesiąc, a wyniki przekazujemy już po 7 dniach od momentu rozpoczęcia badania Omnibus.

Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane graficzne przedstawienie danych przy pomocy stosownych wykresów oraz weryfikacja hipotez statystycznych prowadząca do wyłonienia istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. Na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych i wprowadzenia elementów metody opisowej, w celu ułatwienia interpretacji wyników.

Harmonogram 2017

Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie telefoniczne(CATI) Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
31.01.2017 01.02.2017 02-07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017
28.02.2017 01.03.2017 02-07.03.2017 08.03.2017 09.03.2017
31.03.2017 03.04.2017 04-07.04.2017 10.04.2017 11.04.2017
28.04.2017 04.05.2017 05-10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017
31.05.2017 01.06.2017 02-07.06.2017 08.06.2017 09.06.2017
30.06.2017 03.07.2017 04-07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017
31.07.2017 01.08.2017 02-07.08.2017 08.08.2017 09.08.2017
31.08.2017 01.09.2017 04-07.09.2017 08.09.2017 11.09.2017
29.09.2017 02.10.2017 03-06.10.2017 09.10.2017 10.10.2017
31.10.2017 02.11.2017 03-08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017
30.11.2017 01.12.2017 04-07.12.2017 08.12.2017 11.12.2017
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz