e-karta obserwacji pacjenta
Medical Software

Omnibus

Oferujemy ogólnopolskie badania sondażowe realizowane w modelu Omnibus.

Rozwój technik badań sondażowych ewoluuje w kierunku wyznaczanym przez dwa cele: obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania procesu badawczego. Obie te tendencje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sprawiając, że nasza oferta staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.

Zdobyte doświadczenie nauczyło nas, że znacznie lepiej jest połączyć projekty i zadać pytania w jednej ankiecie. Tak narodził się pomysł na Omnibus CATI, którego pojedyncze pytanie to koszt już od 400 zł.

Tego typu badanie realizowane jest według najwyższych jakościowych standardów firmy. Zapewniamy badanie na próbie ogólnopolskiej, obejmującej 1000 dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Istnieje możliwość zadania pojedynczego pytania lub całego ich bloku. Badanie jest wykonywane w ciągu tygodnia, a zamówienia można składać na dwa tygodnie przed startem realizacji. Wyniki udostępniane będą w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych).
 
Co miesiąc prowadzimy wywiady z pełnoletnimi Polakami zamieszkującymi wszystkie województwa. Każdorazowo w Omnibus CATI uczestniczy 1000 respondentów z terenu całego kraju. Rozkład próby badanej uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek oraz wykształcenie. Dobór próby dokonywany jest w sposób proporcjonalny.
 
Startujemy co miesiąc, a wyniki przekazujemy już po 7 dniach od momentu rozpoczęcia badania.

Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane graficzne przedstawienie danych przy pomocy stosownych wykresów oraz weryfikacja hipotez statystycznych prowadząca do wyłonienia istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. Na życzenie klienta istnieje także możliwość wykonania bardziej zaawansowanych analiz statystycznych i wprowadzenia elementów metody opisowej, w celu ułatwienia interpretacji wyników.

Harmonogram 2016

Przyjmowanie zleceń Przygotowanie kwestionariusza Badanie telefoniczne (CATI) Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
do 31.01.2016 01.02.2016 02-05.02.2016 06.02.2016 07.02.2016
29.02.2016 01.03.2016 02-05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016
31.03.2016 01.04.2016 02-05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016
30.04.2016 01.05.2016 02-05.05.2016 06.05.2016 07.05.2016
31.05.2016 01.06.2016 02-05.06.2016 06.06.2016 07.06.2016
30.06.2016 01.07.2016 02-05.07.2016 06.07.2016 07.07.2016
31.07.2016 01.08.2016 02-05.08.2016 06.08.2016 07.08.2016
31.08.2016 01.09.2016 02-05.09.2016 06.09.2016 07.09.2016
30.09.2016 01.10.2016 02-05.10.2016 06.10.2016 07.10.2016
31.10.2016 01.11.2016 02-05.11.2016 06.11.2016 07.11.2016
30.11.2016 01.12.2016 02-05.12.2016 06.12.2016 07.12.2016

PDF OFERTA BADANIA OMNIBUS 2016 377 kB

Nasi klienci:

Zadzwoń do nas