eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania internetowe (CAWI)

Technika CAWI ułatwia ankietowanie dużych grup respondentów
w relatywnie najkrótszym czasie

Biostat realizuje proekty m.in. przy pomocy badań on-line, a więc ankiet przez Internet (CAWI - Computer Assisted Web Interview). Technika CAWI polega na przeprowadzeniu ankiety internetowej nadzorowanej komputerowo. Respondent może uzyskać dostęp do kwestionariusza badawczego bezpośrednio przez przeglądarkę internetową. Pytania kwestionariuszowe są automatycznie pobierane z serwera i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem podłączonym do Internetu. Po udzieleniu odpowiedzi przez osobę ankietowaną, uzyskane dane również zostają zapisane na serwerze. Oprogramowanie komputerowe obsługujące ankietę internetową dba o zachowanie właściwej kolejności pytań przesyłanych respondentowi oraz weryfikuje poprawność logiczną wprowadzanych odpowiedzi.

Technika CAWI ułatwia ankietowanie dużych grup respondentów w relatywnie najkrótszym czasie, pozwalając na jednoczesne prowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów. Badanie może mieć także charakter anonimowy, co prowadzi do zwiększenia wiarygodność odpowiedzi Przy realizacji badań  metodą CAWI nasza firma kieruje się doświadczeniem w przeprowadzaniu badań on-line. Projekty prowadzimy na autorskiej platformie eCRF.biz™.

Platforma eCRF.biz™ stworzona przez naszą firmę pozwala na bardzo szybkie zaprojektowanie i przeprowadzenie badania w trybie on-line. Ankieta internetowa  posiada następujące atuty:Platforma dedykowana jest wsparciu projektów badawczych w farmacji i medycynie. Jej zaawansowanie technologiczne pozwala jednak na realizację również badań on-line w innych obszarach, takich jak badania opinii klientów, badania satysfakcji pracowników, badania komunikacji wewnętrznej (audyt komunikacji wewnętrznej), badania społeczne, badania rynku pracy. Zaawansowana ankieta internetowa pozwala na dowolną konfigurację badania.

  • automatyczny mailing zaproszeń do udziału w badaniu,
  • zautomatyzowany system wysyłki loginów i haseł dostępu do formularzy,
  • bieżące monitorowanie postępów badania,
  • tworzenie pytań filtrujących,
  • walidacja wprowadzanych danych (minimalizowanie możliwości pomyłek, np. wprowadzania danych w złych jednostkach),
  • bieżące generowanie statystyk i wykresów.
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz