eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania ankietowe
PAPI, CAWI, CAPI, CATI

Zapewniamy realizację badań przez doświadczony zespół ankieterów, koordynatorów i koderów.

Tradycyjne badania ankietowe PAPIFirma Biostat realizuje badania m.in. przy pomocy tradycyjnych ankiet papierowych (PAPI - Paper and Pencil Personal Interview). To niezwykle skuteczne narzędzie badań ilościowych, których kwestionariusz badawczy przekracza 10-15 minut. Wywiad bezpośredni pozwala na większe zaangażowanie respondenta w tematykę badawczą, chociażby z uwagi na to, że często są to badania polegające na odwiedzeniu respondenta w jego domu. Badania takie zwykle realizowane są na dużych próbach badawczych. Realizujemy je na terenie całego kraju, zarówno na populacji ogólnopolskiej, jak i na grupach specjalistycznych.

Badania ankietowe prowadzimy głównie w celu realizacji badań opinii. Możliwe jest również ich zastosowanie do badań marketingowych, w tym badań rynku. Bardzo ważnym obszarem działalności naszego działu badawczego oraz IT jest autorska platforma do badań Cati-System.pl, stosowana także w przypadku badań PAPI (proces kodowania ankiet papierowych).

Zapewniamy realizację badań przez doświadczony zespół ankieterów, koordynatorów i koderów.

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz