e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badania marketingowe FMCG

W tym zakresie realizujemy:
 • Insighty konsumenckie;
 • Badania produktowe konceptów i prototypów – badania sensoryczne;
 • Badania konceptów reklamowych- opakowania/reklamy (story boardy/stilomatiki);
 • Badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • Badania segmentacyjne;
 • Ilościowe badania sensoryczne - Central Location Test;
 • Pomiary obecności produktów w mediach, w tym społecznościowych.
 • Badania marketingowe fmcg na potrzeby kampanii reklamowych

CENNIK:

Lp Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto (od...)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 14 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600), raport Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badanie CLT n=450, analizy statystyczne, raport Konsumenci 18 dni 14000 PLN
*cennik na badania marketingowe aktualny na rok 2016-2017
W przypadku badań marketingowych fmcg prowadzonych ad hoc, czas realizacji zazwyczaj nie przekracza 14 dni.
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Badania jakościowe - weryfikacja i analiza
Mankamentem badań jakościowych jest ich stosunkowa kosztowność w odniesieniu do liczebności próby badawczej, co powoduje, że uzyskane wyniki ciężko uogólnić na całą populację.
Naszym rozwiązaniem tego problemu jest:
Staranny dobór respondentów pod kątem:
 • Zmiennych demograficznych i gospodarczych;
 • Stylu życia;
 • Preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • Sytuacji zdrowotnej;
New!
Autorska metoda dwustopniowej analizy danych:
 • Metoda opiera się na realizacji dwóch typów badań. Pierwsze służy uzyskaniu jednostkowych opinii przedstawicieli grupy docelowej na dany temat, np. poprzez indywidualne wywiady pogłębione. Etap ten jest zwieńczony analizą danych, która zostaje wykorzystana do stworzenia narzędzia dla drugiego etapu – Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (fokusów).
 • Focusy, mające charakter eksploracyjny, oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie wywiadów uzyskanych w etapie pierwszym.

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz