eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania marketingowe FMCG

Badania marketingowe to jedno z kluczowych źródeł informacji, jakie wykorzystuje się dziś w procesie podejmowania biznesowych decyzji. Ich znaczącą rolę w działaniach przedsiębiorczych podkreśla chociażby skala rynkowych niepewności, podsycana przez gwałtowne zmiany otoczenia konkurencyjnego, sukcesywne przekształcanie się rynkowych podmiotów, wprowadzanie do obrotu coraz to nowych produktów/usług oraz dużą zmiennoś gustów i preferencji nabywców. Wszystko to zwiększa ryzyko podejmowania decyzji w każdym przedsiębiorstwie, także w tym z branży FMCG.

FMCG (Fast Moving Consumer Goods) to tzw. produkty szybko zbywalne - są to artykuły pierwszej potrzeby, cechujące się na ogół niewielką ceną jednostkową i nabywane w masowych ilościach. Aspekt ten przekłada się na dynamizm rozwoju branży i wzmaga w jej obrębie procesy konkurencyjne, pociągając za sobą konieczność intensywnego śledzenia trendów i badania rynku oraz nieustannego umacniania skuteczności strategii marketingowych przez przedsiębiorców. Nieocenione w działaniach tych są rzetelne badania marketingowe.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej agencji badawczej w tym zakresie!
 
Zrealizujemy dla Państwa:
 • insighty konsumenckie;
 • badania produktowe konceptów i prototypów – badania sensoryczne;
 • badania konceptów reklamowych - opakowania/reklamy (story boardy/stilomatiki);
 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne - Central Location Test;
 • pomiary obecności produktów w mediach, w tym - społecznościowych;
 • badania marketingowe FMCG na potrzeby kampanii reklamowych.
obraz

cennik CENNIK:

Lp Zakres usługi Grupa docelowa Czas realizacji Cena netto (od...)
1 4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport Konsumenci 14 dni 9900 PLN
2 2 FGI, raport Konsumenci 14 dni 8800 PLN
3 Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600), raport Konsumenci 14 dni 14000 PLN
4 Badanie CLT n=450, analizy statystyczne, raport Konsumenci 18 dni 14000 PLN
*cennik na badania marketingowe aktualny na rok 2016-2017
W przypadku badań marketingowych fmcg prowadzonych ad hoc, czas realizacji zazwyczaj nie przekracza 14 dni.
budzik
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
obraz obraz obraz
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Harmonogram:
7 dni
14 dni
 
 
1. Opracowanie narzędzi
 
 
3. Realizacja IDI
 
 
5. Prezentacja
 
 
7. Raport
obraz obraz obraz
 
 
2. Konsultacja
 
 
4. Wstępna analiza
 
 
6. Realizacja FGI
Badania jakościowe - weryfikacja i analiza
Mankamentem badań jakościowych jest ich stosunkowa kosztowność w odniesieniu do liczebności próby badawczej, co powoduje, że uzyskane wyniki ciężko uogólnić na całą populację.
Naszym rozwiązaniem tego problemu jest:
obraz
Staranny dobór respondentów pod kątem:
 • Zmiennych demograficznych i gospodarczych;
 • Stylu życia;
 • Preferencji i doświadczeń zakupowych;
 • Sytuacji zdrowotnej;
New!
Autorska metoda dwustopniowej analizy danych:
 • Metoda opiera się na realizacji dwóch typów badań. Pierwsze służy uzyskaniu jednostkowych opinii przedstawicieli grupy docelowej na dany temat, np. poprzez indywidualne wywiady pogłębione. Etap ten jest zwieńczony analizą danych, która zostaje wykorzystana do stworzenia narzędzia dla drugiego etapu – Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (fokusów).
 • Focusy, mające charakter eksploracyjny, oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie wywiadów uzyskanych w etapie pierwszym.

 

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz