eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania marketingowe FMCG

FMCG (Fast Moving Consumer Goods) to tzw. produkty szybko zbywalne - jako artykuły pierwszej potrzeby cechują się na ogół niewielką ceną jednostkową i nabywane są zazwyczaj w masowych ilościach. Przekłada się to na dynamizm rozwoju branży i wzmaga w jej obrębie procesy konkurencyjne - mając na uwadze gwałtowność zmian otoczenia rynkowego, wprowadzanie do obrotu coraz to nowych produktów/usług oraz dużą zmienność gustów i preferencji nabywców, za niezbędne uchodzi śledzenie trendów, jakie panują na rynku FMCG i sukcesywna optymalizacja strategii działań marketingowych. Nieocenione w tym zakresie są rzetelne badania marketingowe. z branży FMCG.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej
agencji badawczej!

insighty konsumenckie;
badania produktowe konceptów i prototypów – badania sensoryczne;
badania konceptów reklamowych - opakowania/reklamy (story boardy/stilomatiki);

badania reakcji na kampanie reklamowe;
badania segmentacyjne;
ilościowe badania sensoryczne - Central Location Test;
pomiary obecności produktów w mediach, w tym - społecznościowych;
badania marketingowe FMCG na potrzeby kampanii reklamowych

Cennik naszych badań

4 IDI, 2 FGI, dwustopniowa analiza, raport
CENA NETTO 9900PLN - REALIZACJA 14DNI
2 FGI, raport
CENA NETTO 8800PLN - REALIZACJA 14DNI
Badania rozpoznawalności marki (CATI, n=600), raport
CENA NETTO 14000PLN - REALIZACJA 14DNI
Badanie CLT n=450, analizy statystyczne, raport
CENA NETTO 14000PLN - REALIZACJA 14DNI

Harmonogram

ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI

Badania jakościowe - weryfikacja i analiza

Mankamentem badań jakościowych jest ich stosunkowa kosztowność w odniesieniu do liczebności próby badawczej, co powoduje, że uzyskane wyniki ciężko uogólnić na całą populację. Naszym rozwiązaniem tego problemu jest:
Staranny dobór respondentów
pod kątem:
Zmiennych demograficznych i gospodarczych;
Stylu życia;
Preferencji i doświadczeń zakupowych;
Sytuacji zdrowotnej;
Autorska metoda dwustopniowej
analizy danych:
Metoda łączy w sobie dwa typy badań: pierwsze służy uzyskaniu jednostkowych opinii przedstawicieli grupy docelowej na dany temat (np. poprzez IDI) i wieńczony jest analizą danych, która pozwala stworzyć narzędzie dla drugiego etapu – Zogniskowanych Wywiadów Grupowych (FGI)
Focusy, mające charakter eksploracyjny, oprócz pozyskania nowych informacji, umożliwiają zweryfikowanie wywiadów uzyskanych w etapie pierwszym.
Skontaktuj się z nami:

Jakub Galeja

e-mail: bsp@biostat.com.pl
Tel.: +48 530 610 330

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz