eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania opinii pracowników

Zapraszamy do odwiedzenia strony w całości poświęconej badaniom pracowników:
 
 badania satysfakcji pracowników
 

Ważnym zasobem wpływającym na osiągnięcie sukcesu organizacji są ludzie. Nowoczesne technologie, umiejętnie stosowane przez pracowników stanowią kluczowy element efektywności. Realizacja badań satysfakcji pracowników pozwala uzyskać cenne informacje odnośnie ich potrzeb, oczekiwań oraz nastrojów.  Bardzo ważne bowiem jest, aby stale wiedzieć, co członkowie organizacji myślą o atmosferze w pracy, o jej sukcesach i porażkach, jak również poznać ich nastawienie emocjonalne, potrzeby i odczucia oraz wartości jakie dla nich są ważne. Satysfakcja pracowników jest jednocześnie kluczowym elementem efektywności.

Dzięki badaniu kluczowych wartości dla pracowników oraz wartości przedsiębiorstwa można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące:

 • wartości ważnych dla pracowników,
 • identyfikacji z wartościami przedsiębiorstwa,
 • świadomości wizji i misji przedsiębiorstwa,
 • potrzeby wprowadzenia zmian.

Wartości przedsiębiorstwa i wartości pracowników:

Identyfikacja i integracja wartości ważnych dla przedsiębiorstwa i wartości ważnych dla pracownika umożliwia utrzymanie motywacji pracowników na wysokim poziomie przy jednoczesnym rozwoju całej organizacji. Działanie takie wymaga jasnego zdefiniowania obowiązujących w przedsiębiorstwie wartości i porównanie perspektywy przedsiębiorstwa z perspektywą pracowników. Oznacza to łączenie osobistych celów z wartościami postrzeganymi w firmie.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykorzystanie wartości odnosi się do tworzenia wizji i misji działania, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, motywowania i integrowania pracowników a także zarządzania zmianą i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.  Dla pracownika wartości potrzebne są do realizacji swoich pasji, samorealizacji, budowania przynależności, rozwijania kariery zgodnie z aspiracjami.

 wartości przedsiębiorstwa i wartości pracowników

Te dwa zbiory wzajemnie zazębiają się co oznacza że kierownictwo powinno zaspokajać harmonijnie nie tylko aspiracje przedsiębiorstwa ale także te pracownicze. Efektem takiego działania jest wspólne dążenie do czegoś w co wierzą obie strony a co za tym idzie zaangażowanie pracowników w tworzenie misji przedsiębiorstwa oraz zrozumienie i utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia i motywacji. 

Zarządzanie zmianą:

Kwestia zarządzania zmianą ma również swoje odzwierciedlenie w badaniu wartości pracowniczych i wartości organizacji. Dzięki wczesnemu zdefiniowaniu zbioru wspólnych wartości (bądź stwierdzenie jego braku), możliwe jest szybkie podjęcie odpowiedniego działania we właściwym czasie dające najlepszy efekt.  Niewłaściwe działania, bądź ich brak, w niewłaściwym czasie mogą przynieść jedynie straty.

 zarządzanie zmianą

Jeśli potrzebujecie Państwo zaawansowanych rozwiązań badań w formie ankiety internetowej zapraszamy do zapoznania się z prezentacją
PDF Ankieta internetowa 802 kB

 ecrf.biz

Badanie satysfakcji pracowników stanowi metodę umożliwiającą dokonanie oceny stopnia satysfakcji oraz rozpoznanie oczekiwań i opinii załogi we wskazanych obszarach problemowych. Skale pomiarowe służą identyfikacji słabych oraz mocnych stron, a także dokonaniu niezbędnych usprawnień. 

Zalety płynące z prowadzenia badania satysfakcji z udziałem zewnętrznej firmy badawczej oraz aplikacji z dostępem online:

 • Zapewnienie anonimowości pracownikom
 • Sparametryzowane informacje zwrotne na temat procesów przebiegających w organizacji
 • Obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego, relacji ze współpracownikami i kierownictwem
 • Możliwość podjęcie działań usprawniających proces zarządzania
 • Identyfikacja czynników determinujących poziom satysfakcji
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.

Etapy projektów badania satysfakcji:

 • Ustalenie celów badania
 • Opracowanie kwestionariusza badawczego
 • Przygotowanie akcji promocyjnej
 • Przeprowadzenie badania (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, badania on-line)
 • Przygotowanie bazy danych z wyników badania
 • Opracowanie raportu końcowego oraz rekomendacji

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi badań satysfakcji pracowników dostarczając wszechstronne narzędzia do badań online.

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz