eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania
rynku i opinii

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania w obszarach badań rynku, badań opinii oraz ewaluacji, bazujące na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsługe projektów badawczych w obszarze farmacji i medycyny.

Telefon
Tel.: +48 666 068 671
Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych w analizie wyników badań stanowi silny atut naszej firmy. Prowadzimy kompleksowo badania rynku oraz badania opinii konsumentów, jak również badania sektora biznesowego oraz instytucji publicznych. Zajmujemy się badaniem opinii o instytucjach publicznych, opinii i znajomości rynku leków i konkretnych produktów leczniczych OTC/Rx. Prowadzimy również badania preferencji politycznych i badania opinii publicznej.

Jesteśmy przygotowani do zastosowania niestandardowych metod i technik badawczych oraz poszerzenia tematyki badawczej. Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do każdego z projektów.

Prowadzimy:

Badania realizujemy wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze, w tym standardowo:

bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI) – zarówno bezpośrednie, jak i audytoryjne
wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI)
indywidualne wywiady pogłębione (IDI), diady i triady
ankiety on-line (CAWI)
zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

Proponujemy również realizację całego procesu badawczego:

1.
Zaprojektowanie badania oraz przygotowanie bazy danych.
2.
Pozyskiwanie danych.
3.
Nadzór i administracja procesu wprowadzania danych.
4.
Przygotowanie danych do celów konkretnej analizy statystycznej.
5.
Analiza danych oraz przygotowanie raportu/wniosków.
`

Zobacz także

Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz