eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl
12 years of experience

Badania satysfakcji klientów

Firma Biostat realizuje kompleksowe badania satysfakcji klientów, pozwalające na wyprowadzenie szczegółowych wniosków na temat sposobu postępowania z klientem na każdym etapie komunikacji – od zainteresowania ofertą do sfinalizowania transakcji. Istotne bowiem, że na lojalność i zdobywanie zaufania przez klienta wpływa odczuwana przez niego satysfakcja kształtowana nie tylko w związku z nabyciem produktu lub usługi, ale również – satysfakcja wynikająca z całokształtu kontaktu z podmiotem oferującym produkty lub usługi.
Dlaczego warto prowadzić badania satysfakcji klientów?
  • Współcześnie masowa produkcja i kreowanie potrzeb nie zapewnia wystarczającej przewagi konkurencyjnej
  • Klient posiada oczekiwania względem produktu lub usługi, które nierzadko pozostają w sprzeczności z wyobrażeniem przedsiębiorstwa na temat wysokiej jakości produktów i profesjonalizmu usług
  • Klient zwykł zmieniać swoje oczekiwania względem produktów lub usług, a określone produkty i usługi zyskują zainteresowanie innych kategorii nabywców posiadających zupełnie odmienne oczekiwania i wiedzę
  • Tylko niektóre oczekiwania klientów powinny zostać wzięte pod uwagę przy zmianie oferty. Optymalizacja zgodności produktu lub usługi z oczekiwaniami klientów to bardziej skuteczny sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej niż maksymalizacja tego rodzaju zgodności
  • Produkt lub usługa – w efekcie finalnym – może okazać się nieadekwatna nie tylko względem oczekiwań klientów, ale także względem pierwotnych zamierzeń przedsiębiorstwa
Jakie podmioty zamawiają realizację badań satysfakcji klienta?
Satysfakcja jakiego typu klientów może podlegać badaniu?
Badania satysfakcji klienta są zamawiane przez bardzo zróżnicowane typy podmiotów ze względu na wielkość, branżę czy sektor. Szczególne zainteresowanie tego typu badaniami wykazują:
Efektywność i użyteczność badań satysfakcji klientów uzyskuje się - po pierwsze - poprzez doprecyzowanie celu badań.
Badania satysfakcji klientów - sklepy, hurtownie
sklepy, hurtownie
Badania satysfakcji klientów - wypożyczalnie
wypożyczalnie
Badania satysfakcji klientów - producenci oprogramowania
producenci oprogramowania,
instalatporzy sprzętu i urządzeń
Badania satysfakcji klientów - biura podrózy
biura podróży, podmioty
organizujące transport pasażerski
Badania satysfakcji klientów - restaurajce kawiarnie
restauracje, kawiarnie
Badania satysfakcji klientów - sport i rekreacja
placówki świadczące usługi
sportowo-rekreacyjne, zdrowotne,
gospodarstwa agroturystyczne
Badania satysfakcji klientów - stacje benzynowe
stacje benzynowe
Badania satysfakcji klientów - służba zdrowia
urzędy placówki
publicznej służby zdrowia
Badaniu może podlegać zarówno satysfakcja klienta indywidualnego, jak i klienta instytucjonalnego. W drugim przypadku szczególnego znaczenia nabiera dotarcie do osób lub działów posiadających kompetencje w zakresie dokonania oceny produktu lub usługi.
Badania satysfakcji klientów
doprecyzowanie celu badań
Badania satysfakcji klientów
wpisanie koncepcji badań
w określone ramy teoretyczne
  • na ogólne zapoznanie się z postrzeganiem własnych produktów i usług przez klientów
  • na zapoznanie się z postrzeganiem określonych (nowych lub niegenerujących odpowiednich zysków) produktów lub usług
  • na rozpoznanie najbardziej właściwych sposobów oferowania określonych produktów, z uwzględnieniem miejsca (lokalizacji, stylistyki, wyposażenia), personelu (ubiór, wiedza, umiejętności, empatia) czy czasu
  • na oszacowanie wartości własnych produktów i usług względem podobnych produktów konkurencyjnych
  • na rozpoznanie właściwych dla klientów kategorii znaczeniowych, których znajomość okazuje się pomocna w zdobyciu lojalności klienta
W firmie Biostat badania satysfakcji klientów najczęściej wykonuje się w oparciu o model zaproponowany przez A. Parasuremana, V.A. Zeithaml i L.L. Berry’ego.
Badania satysfakcji klienta
Badania satysfakcji klienta
LUKA
Co to jest?
Przyczyna powstawania luki
Badania satysfakcji klienta
LUKA
Badania satysfakcji klienta
Co to jest?
Przyczyna powstawania luki
Zobacz także:
Nasi klienci:
Zadzwoń do nas Napisz