CZE
23

Badania dla Centrum Onkologii

Biostat

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie zleciło naszej firmie przeprowadzenie analiz wyników badań świadomościowych oraz analizy regionalnej i branżowej Polski pod względem narażenia na kontakt z substancjami rakotwórczymi wywołującymi choroby nowotworowe.