LUT
07

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Biostat

W styczniu 2013 roku firma BioStat zakończyła badanie ewaluacyjne realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Badanie przebiegało dwuetapowo, a jego celem było zbadanie rozpoznawalności każdej z 26 LGD działających na terenie województwa lubelskiego, a także ich postrzegania przez mieszkańców obszaru ich działania. Ponadto celem badania była ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubelskim.