PAŹ
15

Badania dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i Województwa Zachodniopomorskiego

Biostat

Nasza firma w ostatnim kwartale br. rozpoczęła realizację łącznie trzech projektów badawczych związanych z tematyką zatrudnienia, rynku pracy oraz edukacji. Dwa spośród nich zostaną zrealizowane dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, z kolei Zleceniodawcą trzeciego projektu jest Województwo Zachodniopomorskie w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Szczecinie.


Projekty realizowane dla WUP Łódź dotyczą samozatrudnienia w regionie, a także ewaluacji projektu „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - więcej informacji o projekcie znajdą państwo pod tym adresem.


Projekt realizowany dla Województwa Zachodniopomorskiego zakłada przeprowadzenie badań pilotażowych rozpoczynających proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, w tym identyfikację jego potrzeb oraz możliwości zachodniopomorskich uczelni wyższych podaży wykwalifikowanych pracowników dla przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty Akademii Sztuki w Szczecinie.


Powyższe badania, jak również szereg innych projektów obecnie realizowanych na skalę powiatową potwierdzają, iż firma BioStat jest liderem badań opinii o tematyce rynku pracy, edukacji i przedsiębiorczości. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą badań dedykowanych dla powyższych obszarów.

Zobacz także .