GRU
22

BioStat dzieli się wiedzą – seminarium "Biostatystyka w badaniach klinicznych"

BioStat dzieli się wiedzą – seminarium "Biostatystyka w badaniach klinicznych"

16 grudnia Grupa ds. Szkoleń Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl zorganizowała seminarium dotyczące biostatystyki w badaniach klinicznych.

 

Spotkanie odbyło się w formie online, a zaproszonymi gośćmi byli dr Paweł Chrom, dyrektor do spraw medycznych w NBE-Therapeutics AG (Bazylea) oraz dr Andrzej Tomski, statystyk i ekspert w BioStat.

 

Dr Paweł Chrom przedstawił temat “Podstawy biostatystyki i jej miejsce w badaniach klinicznych” a dr Andrzej Tomski poruszył kwestię liczebności próby w prezentacji “Sample size. Liczebność próby w badaniu klinicznym - studium przypadku”.

 

Dr Andrzej Tomski omówił kwestię szacowania wielkości próby, czynniki wpływające na nią, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów statystycznych. Zapoznał uczestników seminarium z dwoma case study: “Wczesne leczenie lekiem X pacjentów ze schorzeniem nerek” oraz “Podawanie leku Y pacjentom po przeszczepie organu - cele badawcze”. Prezentację dra Andrzeja Tomskiego można obejrzeć w zakładce szkolenia.

 

BioStat wspiera aktywnie działalność Stowarzyszenia GCPpl i popiera przyświecające mu idee dotyczące etyki i rzetelności badań klinicznych oraz dobrych praktyk.

 

Zobacz także .