Statystyka i projektowanie badań

Badania ewaluacyjne

POKL

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji rynku pracy oraz jednostek samorządowych, ośrodków akademickich, które swoją działalność wiążą także z Unią Europejską i jej funduszami firma BIOSTAT opracowała szereg rozwiązań dedykowanych dla badań ewaluacyjnych.Realizujemy obecnie ewaluacje projektów finansowanych ze środków UE na terenie całego kraju m.in. dla:


Projekty organizowane w ramach działań wymagają stałego monitoringu oraz badania ich efektywności. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania badań ewaluacyjnych wyznaczono typologię określającą czas ich realizacji:

 • Ewaluacje podejmowane przez rozpoczęciem projektu (ex ante)
 • Ewaluacje bieżące, podejmowane w trakcie realizacji projektu
 • Ewaluacje podejmowane po zakończeniu realizacji projektu (ex post)
 • Ewaluacje oceniające ogólny poziom działań, podejmowanych w ramach strategii wdrażania projektu, przez cały okres jego trwania
 • Ewaluacje jako dodatkowy element wsparcia realizowanych projektów

 

Badania ewaluacyjne zależnie od okresu ich prowadzenia dostarczyć mogą wielu cennych informacji dotyczących efektów realizowanych projektów, szans i zagrożeń z nimi związanych, celowości przyjętych procedur czy też poziomu satysfakcji ich uczestników. Istotny jest również stan komunikacji wewnątrz instytucji, jak też poza nią. Stały monitoring realizowanych projektów pozwoli również na zestawienie faktycznych wyników projektu z założeniami przyjętymi przed jego wdrożeniem, a także wskaże poziom sprawności nadzoru i zarządzania.Poniżej zaprezentowano metody, za pomocą których badania ewaluacyjne są realizowane:

Metody ilościowe:

 • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI)
 • Wywiady Telefoniczne Wspomagane Komputerowo (CATI)
 • Ankiety internetowe (CAWI)

Metod jakościowe:

 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)
 • Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)
 • Studium Przypadku (Case Study)

 Uzupełnieniem powyższych metod są także dodatkowe techniki obserwacyjne takie jak: badanie jakości obsługi (Mystery Client/Secret Client), badanie jakości obsługi teleinformacyjnej (Mystery Calling ), analiza forów internetowych, etc.Pozyskane informacje poddawane są procesom wielostopniowych analiz, które służą jako podstawa dla formułowania ocen podjętych działań oraz sporządzenia ekspertyz prognostycznych. Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę dokumentów zastanych, a wszystkie wyniki otrzymane w trakcie jego realizacji stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym badań ewaluacyjnych jest raport podsumowujący realizowany projekt, na który składają się wszystkie wnioski płynące z zastosowania opisanych metod.

Przedstawiony powyżej opis stanowi podstawowy schemat realizacji projektów. Stała współpraca z Klientem przed rozpoczęciem realizacji badania oraz w jej trakcie pozwala na wypracowanie indywidualnych metod kooperacji, które będą jednocześnie najbardziej efektywne dla osiągnięcia celów głównych i szczegółowych każdego z badań.Dział Ewaluacji Biostat w liczbach:

 • Liczba realizowanych ewaluacji w roku 2010: >100
 • Liczba zatrudnionych ewaluatorów/audytorów w zespole: 15
 • Niezależni eksperci/recenzenci: 2
 • Liczba ankieterów CATI: 35
 • System obsługujący badania CAWI: eCRF
 • Skumulowana wartość brutto ewaluowanych projektów w 2010: ponad 400 mln

Realizujemy badania ewaluacyjne dla urzędów pracy na terenie całego kraju, mapa ewaluacji dostępna jest pod adresem: Biostat ewaluacje

 

Nasi Klienci

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KGHM Polska Miedź S.A. Rzecznik Praw Obywatelskich CRZL
PFRON Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie Shell Greenpeace
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Pirelli Polska Sp. z o.o. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Centralny Instytut Ochrony Pracy
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Instytut Arcana Sp. z o.o. 2KMM Sp. z o. o. NGK Ceramics
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Miasta Gdańsk Urząd Miasta Rybnik Urząd Miasta Opole
Powiat lubelski Urząd Miasta Częstochowa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Urząd pracy
DWUP Służba celna WUP Poznań Urząd Marszałkowski Kraków
Politechnika Łódzka Politechnika Śląska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Izba celna w Białymstoku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Opolski Uniwersytet Śląski Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojskowy Instytut Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Politechnika Poznańska
AWF Kraków Bigram S.A. Mlekpol Redstar
Algeco Sp. z o.o. A4P GEO Grupa Deweloperska Okam
Grant Thornton Frąckowiak Port Gdynia Citi Handlowy SA Centrum Handlowe Plejada
Handlopex ZTM Gdańsk Veolia ZTM Warszawa
Etisoft DB Schenker Piwet Fundacja aktywnej rehabilitacji FAR
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk Mastermind Design Silesia Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Poznań Miasto Know How Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzęd Marszałkowski Województwa Lubelskiego