Statystyka i projektowanie badań

Badania ewaluacyjne

POKL

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji rynku pracy, jednostek samorządowych oraz ośrodków akademickich, które część swojej działalności wiążą z Unią Europejską i jej funduszami, firma BIOSTAT opracowała szereg rozwiązań dedykowanych badaniom ewaluacyjnym.


Realizujemy ewaluacje projektów finansowanych ze środków UE na terenie całego kraju m.in. dla:

Projekty organizowane w ramach działań wymagają stałego monitoringu oraz badania ich efektywności. Ze względu na szerokie możliwości zastosowania badań ewaluacyjnych wyznaczono typologię określającą czas ich realizacji:

 • Ewaluacje podejmowane przez rozpoczęciem projektu (ex ante);
 • Ewaluacje bieżące, podejmowane w trakcie realizacji projektu;
 • Ewaluacje podejmowane po zakończeniu realizacji projektu (ex post);
 • Ewaluacje oceniające ogólny poziom działań, podejmowanych w ramach strategii wdrażania projektu, przez cały okres jego trwania;
 • Ewaluacje jako dodatkowy element wsparcia realizowanych projektów.

Badania ewaluacyjne zależnie od okresu ich prowadzenia dostarczyć mogą wielu cennych informacji dotyczących efektów realizowanych projektów, szans i zagrożeń z nimi związanych, celowości przyjętych procedur czy też poziomu satysfakcji ich uczestników. Istotny jest również stan komunikacji wewnątrz instytucji, jak też poza nią. Stały monitoring realizowanych projektów pozwoli również na zestawienie faktycznych wyników projektu z założeniami przyjętymi przed jego wdrożeniem, a także wskaże poziom sprawności nadzoru i zarządzania.

 

Poniżej prezentujemy metody, za pomocą których realizujemy badania ewaluacyjne:

Metody ilościowe:

 • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI)
 • Wywiady Telefoniczne Wspomagane Komputerowo (CATI)
 • Ankiety internetowe (CAWI)

Metod jakościowe:

 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)
 • Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)
 • Studium Przypadku (Case Study)

Uzupełnieniem powyższych metod są także dodatkowe techniki obserwacyjne takie jak: badanie jakości obsługi (Mystery Client/Secret Client), badanie jakości obsługi teleinformacyjnej (Mystery Calling), analiza forów internetowych, itp.

 

Pozyskane informacje poddawane są procesom wielostopniowych analiz, które służą jako podstawa dla formułowania ocen podjętych działań oraz sporządzenia ekspertyz prognostycznych. Proces analityczny wzbogacony jest także o Analizę SWOT i analizę dokumentów zastanych, a wszystkie wyniki otrzymane w trakcie jego realizacji stanowią podstawę do opracowania rekomendacji. Elementem końcowym badań ewaluacyjnych jest raport podsumowujący realizowany projekt, na który składają się wszystkie wnioski płynące z zastosowania opisanych metod.

 

Przedstawiony powyżej opis stanowi podstawowy schemat realizacji projektów. Stała współpraca z Klientem przed rozpoczęciem realizacji badania oraz w jej trakcie pozwala na wypracowanie indywidualnych metod kooperacji, które będą jednocześnie najbardziej efektywne dla osiągnięcia celów głównych i szczegółowych każdego z badań.

 

Dział Ewaluacji Biostat w liczbach:

 • Liczba realizowanych ewaluacji od 2010 r.: >100;
 • Liczba zatrudnionych ewaluatorów/audytorów w zespole: 15;
 • Niezależni eksperci/recenzenci: 2;
 • Liczba ankieterów CATI: 30;
 • System obsługujący badania CAWI: eCRF;
 • Skumulowana wartość brutto ewaluowanych projektów w 2010: ponad 400 mln.

Realizujemy badania ewaluacyjne dla urzędów pracy na terenie całego kraju, mapa ewaluacji dostępna jest pod adresem: Biostat ewaluacje.

 

Nasi Klienci

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Shell Polska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KGHM Polska Miedź S.A.
Rzecznik Praw Obywatelskich Volkswagen Bank Polska Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Weterynaryjny Służba Celna
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich NSZZ Solidarność Greenpeace Polska
Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) Pirelli Polska Sp. z o.o. DB Schenker Poland
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Konfederacja Lewiatan Izba Celna w Białymstoku American Heart of Poland
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowy Instytut Medyczny Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka NGK Ceramics Polska Sp z o.o. Wolters Kluwer S.A.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 2KMM Sp. z o. o. A4P sp. z o.o. ETISOFT Sp. z o.o.
Grant Thornton Frąckowiak Mastermind Media Sp. z o.o. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Szkoła Główna Handlowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Bigram S.A.
Centrum Komputerowe ZETO S.A. Citi Handlowy S.A. Nestle Waters Polska S.A. Sony Music Poland
Politechnika Krakowska Politechnika Łódzka Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska
Politechnika Śląska Algeco Sp. z o.o. Grupa Deweloperska Geo OKAM Capital Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. REDSTAR Poland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Opolski Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski Veolia Energia Polska S.A.
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Handlopex S.A.
Centrum Handlowe Plejada Spółdzielnia Mleczarska Politan Sp. z o.o. SARE S.A.
Design Silesia Instytut Arcana Sp. z o.o. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Agencja Rozwoju Innowacji Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Śląski Związek Gmin i Powiatów Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
Educator L.B. Instytut Studiów Podyplomowych PDN w Tychach ZiZ Centrum Edukacji Poznań - Miasto know how
Urząd Gminy Stargard Szczeciński Urząd Gminy Trzebownisko Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Miasta Częstochowa
Urząd Miasta Gdańska Urząd Miasta Krakowa Urząd Miasta Opola Urząd Miasta Płocka
Urząd Miasta Rybnika Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Tuchowie Starostwo Powiatowe w Koninie
Starostwo Powiatowe w Lublinie Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Fundacja EUROPA + Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Fundacja NWR Karbonia S.A. Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Działania Lokalna Grupa Rybacka
Lokalna Grupa Rybacka Związek Stowarzyszeń LGD9