LUT
24

557 zł wydaje miesięcznie gospodarstwo domowe na zdrowie. Zobacz wyniki najnowszego raportu...

557 zł wydaje miesięcznie gospodarstwo domowe na zdrowie. Zobacz wyniki najnowszego raportu...

Średnio 557 złotych wydało na zdrowie z własnej kieszeni polskie gospodarstwo domowe w ostatnim miesiącu. Tylko co trzecie gospodarstwo domowe nie korzystało w tym czasie z odpłatnej formy pomocy lekarskiej lub specjalistycznej.

Średnie wydatki na zdrowie w polskich gospodarstwach domowych wyniosły w ostatnim miesiącu 557 złotych – wynika z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® Portfel medyczny Polaków, które przeprowadzono w lutym 2020 roku. Na tę sumę złożyły się wydatki Polaków – przeliczone na gospodarstwa domowe – na leki, suplementy i inne medykamenty (w sumie około 273 złotych), oraz na porady lekarskie i zabiegi specjalistyczne finansowane prywatnie (średnio 284 złotych). Łącznie daje to wartość szacunkową ponad 8 mld zł/miesięcznie.

 

 

 

 

 

Rafał Piszczek - Biostat

 

 

 

Badanie medycznego portfela Polaków jest próbą oszacowania wartości komercyjnego rynku usług zdrowotnych na podstawie danych pozyskiwanych bezpośrednio od pacjentów. Wyniki należy traktować orientacyjnie, co nie zmienia faktu, iż uzyskane przez nas wartości zbieżne są z innymi doniesieniami na temat wartości rynku. Sondaż ma charakter cykliczny, więc szerszy obraz zyskamy w kolejnych falach. Kiedy dane uzyskane przez BioStat® wzbogacone zostaną o dane dotyczące kosztów publicznej służby zdrowia, uzyskamy przybliżoną odpowiedź na pytanie: Ile kosztuje służba zdrowia w Polsce miesięcznie. Jest to zatem próba oszacowania wartości rynku usług medycznych w Polsce. Zachęcamy publicystów oraz badaczy do bliższego zapoznania się z prezentowanymi wynikami sondażu – mówi Rafał Piszczek, statystyk, prezes BioStat®.

 – Według ostatnich informacji, Narodowy Fundusz Zdrowia zaplanował na 2020 rok koszty świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie około 95,82 mld złotych (dane z 10 lutego 2020 r.). To prawie osiem miliardów złotych miesięcznie. Z budżetów gospodarstw domowych na zdrowie wydawana jest w sumie w ciągu miesiąca zatem kwota niemal taka sama, jak z NFZ. Na podstawie wyników badań takich, jak sondaż BioStat®, nie można oczywiście stwierdzić, jakie powinny być ogólne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Czy pokazują one skłonność Polaków do ponoszenia dodatkowych kosztów leczenia, czy raczej potwierdzają konieczność poszukiwania pomocy poza systemem, to już inna kwestia – dodaje dr Sebastian Musioł, ekspert BioStat®.

 
Zobacz cały raport: Ile polacy wydają na służbę zdrowia i leki?
 
Sondaż „Portfel medyczny Polaków” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® od 10 do 12 lutego 2020 roku metodą CAWI na reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek grupie 1000 Polaków w wieku od 18 do 54 lat. Przy analizie nie brano pod uwagę kosztów leczenia refundowanych przez NFZ.
 
Badanie zrealizowane we współpracy Centrum Badawczo Rozwojowego Biostat® oraz Medfile S.A. - producenta programu gabinetowego.