PAŹ
04

Analizy Big Data - głos BioStat w ważnej sprawie

Analizy Big Data - głos BioStat w ważnej sprawie

Na zlecenie największej polskiej grupy farmaceutycznej zespół ekspertów BioStat przystąpił do realizacji analizy statystycznej dotyczącej porównania skuteczności mono- i politerapii w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Projekt ten jest niezwykły pod względem skali - analizowane dane pochodzą od ponad 100 tysięcy pacjentów zamieszkujących Wielką Brytanię.

Ze względu na ilość obserwowanych zmiennych, zespół wykorzystuje metody analizy tzw. Big Data:
www.statystyka.az.pl/big-data

Projekt jest nowatorski zarówno na poziomie firmy jak i sektora farmaceutycznego w Polsce. Pozwoli lepiej poznać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki zmiany terapii oraz praktyczności zastosowania tak ogromnych zbiorów danych do badań naukowych.

 

Zobacz także .