PAŹ
19

Badania dla PFRON

Biostat

Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasza firma prowadzi badanie ewaluacyjne projektu systemowego pn. „4 Kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”. Realizacja badania zakończy się w listopadzie tego roku.

Zobacz także .