MAR
15

Badanie dla DB Schenker Rail Polska S.A.

Biostat

DB Schenker Rail Polska S.A., po owocnej współpracy przy realizacji badań satysfakcji pracowników w roku 2010 i 2011, po raz kolejny powierzyła nam przeprowadzenie badań wśród pracowników spółki o charakterze międzynarodowym. Badaniem zostali objęci pracownicy firmy DB Schenker Rail na terenie Polski i Rumunii. Ramy czasowe badania rozciągają się od marca do czerwca bieżącego roku.