MAR
26

Badanie dla Fundacji Nasza Ziemia

Biostat

W pierwszej połowie marca 2012 roku na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl zrealizowaliśmy badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko. Badaniem objęto łącznie 1024 respondentów, zarówno indywidualnych jak i zrzeszonych w organizacjach. Projekt realizowany jest w ramach i w związku z: Dekadą Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ, realizacją polityk powstrzymywania zmian klimatycznych, koniecznością zwiększania efektywności gospodarki odpadami w Polsce, realizacją polityk zachowania bioróżnorodności, rosnącym zapotrzebowaniem na edukację ekologiczną oraz dostarczaniem form i narzędzi do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Zobacz także .