LUT
21

Badanie dla UM Bytom

Biostat

Na zlecenie Urzędu Miasta Bytomia wykonaliśmy badania opinii mieszkańców dotyczących oceny stanu miasta, warunków życia oraz oczekiwań wobec władz miejskich. Projekt badawczy miał na celu m.in. wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych oraz identyfikację kluczowych problemów warunkujących jakość życia mieszkańców. Badanie wykonano na reprezentatywnej próbie 600 respondentów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania

 

Zobacz także .