KWI
27

Badanie ewaluacyjne dla Politechniki Krakowskiej

Biostat

Nasza firma przeprowadzi badanie ewaluacyjne projektu pod nazwą:  Politechnika XXI wielu - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki