MAJ
16

Badanie satysfakcji pracowników dla KGHM Polska Miedź S.A.

Biostat

 Nasza firma wygrała przetarg na realizację badania satysfakcji pracowników w jednej z największych spółek notowanych na GPW - KGHM Polska Miedź S.A.
Badaniem objętych zostanie 18 500 pracowników we wszystkich spółkach wchodzących w skład grupy KGHM Polska Miedź S.A. Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą kwestionariuszy ankietowych oraz ankiet wypełnianych w trybie online na autorskiej platformie do badań on-line eCRF.biz.