MAJ
27

Bilans kompetencji studentów - BioStat® dla AGH Kraków

Bilans kompetencji studentów - BioStat® dla AGH Kraków

Razem z jedną z najbardziej renomowanych uczelni w Polsce kontynuujemy rozwój kompetencji studentów, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu z naszym partnerem akademickim przyczyniamy się do lepszego startu absolwentów uczelni na rynku pracy. W ramach naszej współpracy zdiagnozujemy luki kompetencyjne 4.000 studentów i dzięki temu będziemy w stanie dopasować odpowiednie programy szkoleniowe.

 

Przeprowadzenie przez BioStat® początkowego i końcowego bilansu kompetencji studentów pozwoli na zdiagnozowanie luk kompetencyjnych oraz ocenić realizowany program zajęć. Dzięki naszej innowacyjnej metodologii zweryfikujemy kompetencje studentów w 33 obszarach. Kładąc nacisk zarówno na aspekty wiedzy zawodowej, jak i na inteligencję emocjonalną oraz czynniki psychologiczne. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół ekspertów umożliwił nam podnoszenie kompetencji prawie 10.000 studentów na kilku renomowanych uczelniach. Realizacja tego typu projektów przyczynia się do lepszego startu zawodowego młodych ludzi, a przedsiębiorstwom na znalezienie kompetentnych kandydatów.

Więcej o prowadzeniu bilansów kompetencji studentów przeczytać można na: Bilans kompetencji

Zobacz także .