MAJ
29

Biostat dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Biostat

Logo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Ogólnopolskie badanie w obszarze reintegracji społeczno–zawodowej” dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szeregiem badań ilościowych oraz jakościowych wykonywanych w ramach tego projektu objęte zostały m.in. Centra i Kluby Integracji Społecznej i instytucje współpracujące, reprezentujące zarówno sektor publiczny jak i prywatny z terenu ośmiu województw. Było to pionierskie badanie w tym obszarze i na taką skalę, tym bardziej jesteśmy dumni z efektów naszej pracy w postaci publikacji badawczej oraz spotkań z ekspertami. Pragniemy w tym miejscu podziękować zarówno przedstawicielom Zamawiającego jak i ekspertom i pracownikom terenowym naszej firmy za modelową współpracę i zaangażowanie, jakim wykazali się przez cały okres realizacji badania.

O kolejnych wydarzeniach związanych z projektem badań w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej będziemy Państwa na bieżąco informować na naszych stronach internetowych.

Zapraszamy!