LIP
22

Biostat dla Ministerstwa Rolnictwa – Polska Wieś i Rolnictwo 2013

Biostat

logo MINROL

Po raz kolejny nasza firma na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zaszczyt realizować projekt badawczy pn. „Badanie Polska Wieś i Rolnictwo 2013”. Celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz. Badanie zostanie zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób zamieszkaujących tereny wiejskie. Planowane zakończenie projektu – koniec III kwartału 2013.


Więcej na temat wyników badania możecie Państwo znaleźć na stronie Gazety Wyborczej: www.wyborcza.biz