LIP
01

Biostat dla Ministerstwa Rolnictwa – Polska Wieś i Rolnictwo 2014

Biostat

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma przeprowadzi kolejną już edycję projektu "Badanie Polska Wieś i Rolnictwo 2014". Celem badania jest ocena postaw i opinii wobec przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Badanie zostanie zrealizowane w lipcu i sierpniu na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób zamieszkujących tereny wiejskie (1500).

Badanie jest prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w oparciu o technikę badania kwestionariuszowego PAPI.

Raporty z poprzednich edycji badania, za lata 2012-2013, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zobacz także .