SIE
25

Biostat® Partnerem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Biostat®  Partnerem Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zmęczenie, jako skutek uboczny leczenia osób chorujących na przewlekłe zapalenie jelit, jest często bagatelizowane przez samych pacjentów. Chcąc poznać skalę zjawiska dr hab. n. med. Maria Kłopocka opracowała badanie pozwalające na ocenę jakości życia osób cierpiących na to schorzenie.

Badanie zostało przygotowane przez Biostat w formie online, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona pacjentów, czyli wyjście poza ośrodki referencyjne. Zebrane dane z uwagi na wartość ilościową i jakościową pozwolą przygotować publikację, która w obszerny sposób przedstawi sytuację chorych, pozwoli na wyciągnięcie wniosków i wdrożenie postępowania terapeutycznego w oparciu o zdobytą wiedzę. Dodatkowo analiza danych pozyskanych w ramach badania będzie argumentem w rozmowach prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia na temat zapewnienia pacjentom właściwej opieki wielospecjalistycznej, a także finansowania leczenia chorób zapalnych jelit.

Zapraszamy wszystkich pacjentów z chorobami zapalnymi jelit do wzięcia udziału w badaniu. I Ty możesz przyczynić się do rozwoju polskiego sektora badawczego - link do badania

Zobacz także .