STY
24

BioStat realizatorem bazy innowacji MSODI

Biostat

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nasza firma zajmie się w 2013 roku  modernizacją, wdrożeniem i aktualizacją portalu wraz z bazą nt. innowacji w ramach projektu pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków  Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Portal bedzie miał charakter informacyjny, promocyjny, rekrutacyjny i opiniotwórczy, a także będzie pełnić funkcję platformy komunikacji sektora innowacyjnego.

Projekt jest kolejnym realizowanym przez Spółkę działaniem na rynku projektów innowacyjnych, przemysłów kreatywnych i RSI.

Zobacz także .