SIE
05

Małopolskie innowacje

Biostat

Zakończyliśmy badanie prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Naszym zadaniem była pomoc w scharakteryzowaniu dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu i rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorstw działających w tych dziedzinach względem wsparcia projektowanego przez Województwo Małopolskie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dzięki całemu projektowi pod nazwą "Regionalny System Innowacji", prowadzonemu przez UMWM, powstaje sieć powiązań i współpracy pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia bienzsu, władzami regionu, przedsiębiorcami. W ich współdziałaniu chodzi nie tylko o drogie technologie wielkich firm, ale i drobne zmiany dostępne dla każdego przedsiębiorcy (np. ulepszenie przepływu informacji czy efektywniejsze zarządzanie).

Okazuje się, że chociaż do tej pory zainteresowanie badaniami i rozwojem ze strony mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich firm było niewielkie, istnieje ogromny potencjał poszukiwania i wdrażania nowych, efektywniejszych rozwiązań.

Jesteśmy zaszczyceni tym, że mogliśmy dołożyć swoją e-cegiełkę do wizerunku Małopolski jako regionu otwartego na nowoczesność.

Zobacz także .