STY
14

Medfile EDM - nasz program zgodny z wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów!

Medfile EDM - nasz program zgodny z wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów!

Krajowa Rada Fizjoterapeutów w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi elektronicznego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz EDM wydała oświadczenie, w którym określa swoje stanowisko. Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną. Zakres dokumentacji medycznej obejmuje wszelkie dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta gromadzone i udostępniane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w fizjoterapii. Najważniejsze zadania, jakie pełni dokumentacja medyczna odnoszą się do dokładanego opisu procesu diagnostyczno – terapeutycznego, który stanowi podstawę całego procesu leczenia. Dokumentacja medyczna może podlegać kontroli przez KIF czy być analizowana w trakcie postępowania dyscyplinarnego wobec fizjoterapeuty.

Pracując nad programem do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile wzięliśmy pod uwagę wszystkie aspekty formalno-prawne. Wiemy, jak decydujące znaczenie przy wyborze oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez fizjoterapeutów ma opinia samorządu zawodowego, jakim jest właśnie KIF.

Stanowisko KIF jest jasne - należy dostosować się do trendów wynikających z cyfryzacji służby zdrowia, ponieważ takie działania zwiększają konkurencyjność gabinetów oraz zwiększają szanse na zawarcie kontraktów z NFZ.

Cieszymy się, że Medfile odpowiada na potrzeby i spełnia wszystkie wymagania.

Warto razem z nami wkroczyć w świat EDM!

Więcej o wytycznych KIF, czyli EDM dla fizjoterapeuty na blogu Medfile.
 

Zobacz niezależne recenzje:

Recenzja Programu do gabinetu dokumentacji medycznej Medfile w portalu fizjoterapeutów www.ofizjo.pl

Recenzja Medfile w portalu fizjoterapeuty.pl

Zobacz także .