WRZ
23

Mity o koronawirusie. Polacy o skuteczności ochrony przed SARS-CoV-2

Mity o koronawirusie. Polacy o skuteczności ochrony przed SARS-CoV-2

Sondaż BioStatu dla portalu Wirtualna Polska

 

Polacy nie wierzą w mit o roznoszeniu koronawirusa przez sieć 5G. Tylko co czwarty natomiast nie obawia się zakażenia siebie lub najbliższych.

 

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez BioStat® we współpracy z WP wynika, że tylko co czwarty Polak nie obawia się zakażeniem koronawirusem. W sumie 58,8% uczestników badania wyraża obawę przed zakażeniem, w tym 25,4% - zdecydowanie obawia się zakażenia siebie lub najbliższych.

mity o koronawirusie

 

W sumie 55,7% Polaków uważa, że obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych skutecznie zabezpiecza przed zakażeniem koronawirusem. Jednak więcej niż co czwarty z pytanych o opinię uważa obowiązek noszenia maseczek za nieskuteczny, w tym aż 12,4% - za zdecydowanie nieskuteczny.

 

mity o koronawirusie

 

Nawet gdyby nie było takiego obowiązku maseczki w miejscach publicznych nosiłoby w sumie 58,1% respondentów, z czego 26,2% zdecydowanie potwierdza taki zamiar. Odsetek osób, które zrezygnowałyby z noszenia maseczek, gdyby nie było to obowiązkowe, wynosi w sumie 30,1%. Zdecydowany zamiar zrezygnowania z noszenia maseczek zadeklarowało 14,3% uczestników sondażu.

 

mity o koronawirusie

Poproszeni o ocenę, w jakim stopniu zalecane przez rząd i ekspertów środki zapobiegania zakażeniu koronawirusem są potrzebne, biorący udział w sondażu Polacy za najbardziej potrzebne uznali częste mycie rąk (w sumie 94,9% respondentów, w tym aż 74,5% wskazań „zdecydowanie potrzebne”), następnie dezynfekowanie rąk (w sumie 85,9%) oraz… unikanie tłoku, np. w komunikacji zbiorowej (w sumie 84,5%). Najmniej potrzebnym zaleceniem jest, zdaniem ankietowanych, zasłanianie ust i nosa podczas jazdy na rowerze (w sumie dwie trzecie Polaków uważa to za niepotrzebne), a także noszenie maseczek na ulicy (w sumie 49%). Z kolei 34,4% pytanych twierdzi, że niepotrzebne jest zasłanianie ust i nosa elementami odzieży.

 

mity o koronawirusie

Uczestnicy sondażu określali, w jakim stopniu uważają za prawdopodobne stwierdzenia pojawiające się w przestrzeni publicznej podczas pandemii koronawirusa.

Stwierdzenie „maseczki nas przed niczym nie chronią” za prawdziwe uznaje w sumie 30,2%, z czego 16,5% jest przekonanych, że to zdanie zdecydowanie prawdziwe. Co drugi Polak uważa jednak stwierdzenie takie za nieprawdziwe (21,0% - zdecydowanie nieprawdziwe).

 

mity o koronawirusie

 

Za prawdziwe stwierdzenie: „Wirus pochodzi z laboratorium” uznaje w sumie 44,8% Polaków, nie potrafi zająć stanowiska 38,8%, a w sumie dla 16,4% to teza fałszywa.

 

mity o koronawirusie

 

Zdaniem w sumie 79,1% Polaków nieprawdziwa jest teza, że „COVID-19 rozprzestrzenia się przez sieć 5G”. W sumie 4,6% uważa, że to prawda, a 16,3% nie potrafi stwierdzić.

 

mity o koronawirusie

 

W sumie 23% Polaków uważa, że koronawirus to celowe działania władzy, żeby zniszczyć gospodarkę. Za nieprawdziwą tezę tę uznaje co drugi uczestnik sondażu, a 26,6% unika jednoznacznej odpowiedzi.

 

mity o koronawirusie

 

Tezę, że COVID-19 to międzynarodowy spisek, a nie realne zagrożenie za prawdopodobne uznaje w sumie 23,5% Polaków. Kolejnych 30,3% ma trudność z udzieleniem odpowiedzi. Zdaniem w sumie 46,2% teza o COVID-19 jako międzynarodowym spisku jest nieprawdopodobna, w tym 28% uczestników sondażu uznaje ją za zdecydowanie fałszywą.

 

mity o koronawirusie

 

 


Komentarz ekspercki: Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®


Rafał Piszczek

Polacy wciąż w większości obawiają się zakażenia koronawirusem. Jednak już co czwarty takich obaw nie ma. Co więcej, również co czwarty uczestnik sondażu BioStat i WP uważa, że noszenie maseczek w miejscach publicznych nie zabezpiecza skutecznie przed zakażeniem, a niemal co trzeci nie nosiłby maseczki, gdyby nie było takiego obowiązku. Polacy uznają z kolei za potrzebne mycie i dezynfekcję rąk czy zachowywanie dystansu społecznego, podobnie jak unikanie tłoku oraz zasad bezpieczeństwa w szkole. Zróżnicowanie ocen może wskazywać na stopniowe zmęczenie ograniczeniami podczas pandemii, z równoczesną świadomością, że część z zaleceń bezpieczeństwa jest skuteczna.

 

 

Sondaż „Opinie Polaków o skuteczności ochrony przed SARS-CoV-2” we współpracy z WP.pl został przeprowadzony przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® od 12-13 września 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. Od marca 2020 roku, kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa, BioStat® prowadzi cykliczne badania, pod nazwą: „Ochrona zdrowia w czasie koronawirusa – opinie Polaków”.