LIS
24

Nawiązaliśmy współpracę badawczą z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie

Biostat

Wraz z pracownikami naukowymi Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przygotowaliśmy i realizujemy projekt badawczy mający na celu ustalenie stopnia stymulowania i wykorzystania komunikacji nieformalnej przez firmy działające na polskim rynku. W związku z tym przeprowadzamy serię rozmów z przedsiębiorcami, a także pracownikami działów PR, marketingu i komunikacji podmiotów gospodarczych zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia i profili działalności.

 

Badanie jest finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, a jego wyniki posłużą do opracowania monografii naukowej.

Zobacz także .