SIE
09

Nowe funkcje oprogramowania badawczego eCRF.biz firmy BioStat

Biostat

W ciągłym dążeniu do optymalizacji i wzbogacenia naszego autorskiego systemu do badań eCRF.biz™ opracowaliśmy zaawansowany moduł generowania raportów, umożliwiający zautomatyzowane tworzenie analiz na podstawie wyników badań przeprowadzanych w systemie eCRF.biz™.

Nowatorską cechą tego rozwiązania jest fakt, że raporty mogą mieć formę wybiegającą poza tabele i wykresy. Intuicyjny kreator raportów umożliwia definiowanie tekstów stałych oraz akapitów, których użycie jest uzależnione od otrzymanych wyników. Pozwala to np. prezentować informacje respondentom zawierające np. sugestie postępowania dostosowane do wyników, jakie uzyskali w badaniu.

Warto podkreślić, że raporty generowane w ten sposób mogą zawierać nie tylko statystyki opisowe, ale również wyniki testów statystycznych wraz z interpretacjami i opisem wyników. Oprogramowanie generuje zarówno wyniki testów jednorodności rozkładu jak np. test t Studenta, oraz korelacji pomiędzy zmiennymi (np. współczynnik Spearmana). Dzięki temu możliwe jest prezentowanie pogłębionych analiz i zwrócenie uwagi czytelnika na występowanie zależności pomiędzy zmiennymi.

Opracowane przez nas rozwiązanie znakomicie sprawdza się w badaniach przeprowadzanych wielokrotnie, ale może być również przydatne dla klientów nieobeznanych ze statystyką, chcących w łatwy sposób dokonać analizy wyników.

Więcej informacji na temat oprogamowania do badań eCRF.biz™ można uzyskać kontaktując się z naszym przedstawicielem.

Zobacz także .