LIP
09

NSZZ Solidarność oraz IMP w Łodzi w gronie Klientów BioStat

Biostat

logo NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przystąpiliśmy do realizacji zamówienia na przygotowanie narzędzi do prowadzenia badań Skalą Ryzyka Psychospołecznego w wersji on – line dla Zakładu Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi prowadzącego prace pod patronatem NSZZ Solidarność. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowywane przez naszą Firmę rozwiązanie pomoże zbierać dane na temat niekorzystnych zjawisk, takich jak dyskryminacja, mobbing oraz inne czynniki prowadzące do występowania stresu wśród pracowników.

logo IMPP ŁÓDZNowatorskim rozwiązaniem opracowywanym dla Klienta jest moduł tworzenia raportów, pozwalający definiować opisy, wykresy oraz tabele prezentowane respondentom po wypełnieniu ankiety. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych i elastycznego mechanizmu definiowania fragmentów raportu respondent może zapoznać się z wynikami i wnioskami szczególnie dla niego istotnymi. Projekt powstaje w oparciu o platformę eCRF.biz(TM), po raz kolejny demonstrując jej niemalże nieograniczone możliwości dostosowywania do potrzeb klientów.

 

Więcej o produkowanym przez firmę oprogramowaniu znajdziecie Państwo pod adresem: