KWI
11

Podsumowanie Konferencji „Badania kliniczne – aktualności i wyzwania w 2019 roku”

Podsumowanie Konferencji „Badania kliniczne – aktualności i wyzwania w 2019 roku”

W dniach 2-3 kwietnia wygłosiliśmy prelekcję podczas konferencji „Badania kliniczne – aktualności i wyzwania w 2019 roku”, która odbyła się w Centrum Kongresowym Golden Floor w Warszawie.

Wykłady poprowadzili przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, Kancelarii Prawnych specjalizujących się w Prawie Farmaceutycznym oraz niezależni eksperci. Z ramienia BioStat® w roli prelegenta wystąpił dr Marian Płaszczyca zgłębiając temat cyfryzacji procesu gromadzenia danych w badaniach klinicznych - perspektywy rozwoju. Nie sposób wymienić wszystkie interesujące zagadnienia, których dotykali wykładowcy, ale w dyskusjach dominowały wątki: zmian prawnych i nowych wymogów w procesie wydawania pozwolenia na badanie kliniczne, Rozporządzenia 536/2014, prac EMA nad portalem i bazą danych, nowo powołanego organu - Agencja Badań Medycznych, przeglądów literaturowych czy metod skutecznej rekrutacji pacjentów do badań klinicznych. Tematyka zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że na rozwój rynku badań klinicznych wpływa bardzo wiele czynników, o których w różnym stopniu decydują wszyscy interesariusze procesu.

Główna konkluzja jest jedna - pracy do wykonania jest naprawdę dużo, jednak uważamy, że Polska ma duże szanse być w czołówce krajów atrakcyjnych do prowadzenia tego typu przedsięwzięć na skalę międzynarodową.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery.