MAJ
18

Współpraca badawcza z SGH

Biostat

Na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przeprowadziliśmy badania dotyczące klastrów. Ogólnopolskie badanie na próbie koordynatorów i uczestników inicjatyw klastrowych w Polsce dostarczyło wielu cennych informacji dotyczących funkcjonowania tego typu przedsięwzięć.

Równolegle realizujemy projekt badawczy dotyczący polityki przejęć w spółkach notowanych na GPW.

Zobacz także .