WRZ
03

Wzrost poparcia dla budowy elektrowni atomowej w Polsce

Wzrost poparcia dla budowy elektrowni atomowej w Polsce

W pierwszej połowie tego roku nasza firma realizowała jedną z części projektu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pn. "Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy".

Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie tysiąca respondentów, szczegółowo przepytaliśmy także ekspertów w ramach indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych. Wyniki wskazują na wzrost poparcia dla idei energetyki jądrowej: 63,7 proc. ankietowanych opowiada się za wykorzystaniem tego rodzaju energii w Polsce. Zdaniem zdecydowanej większości Polaków (91,7%) nasz kraj powinien dążyć do zwiększenia swojego bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł, przy czym najwięcej badanych (63,4%) opowiedziało się za rozwojem odnawialnych źródeł energii, na drugim miejscu znalazła się budowa elektrowni jądrowej, a na kolejnym wydobycie gazu łupkowego.

Zauważalne są różnice w poparciu dla energetyki jądrowej pomiędzy zachodnimi, środkowymi i wschodnimi regionami Polski. Największym poparciem budowa elektrowni cieszy się w województwach: kujawsko-pomorskim (89%), lubelskim i małopolskim (po 85%) a także mazowieckim (78%). Najmniejsze poparcie odnotowano w województwie zachodniopomorskim (17%), wielkopolskim (27%) i dolnośląskim (37%).

Należy podkreślić, że ten rodzaj energetyki zdaniem 57% badanych nie wiąże się z zagrożeniem dla naszego kraju. Obecnie istniejące elektrownie ulokowane w bliskim sąsiedztwie Polski nie szkodzą środowisku naturalnemu, bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców. Ponad połowa Polaków nie poparłaby w związku z tym ewentualnych protestów ruchów ekologicznych przeciwko budowie elektrowni jądrowej (52%).

 

Szczegółowe informacje na temat raportu można znaleźć na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zobacz także .