GRU
07

Badania bezrobocia - Wielkopolska

Biostat

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy) realizujemy badanie na temat bezrobocia absolwentów szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Projekt badawczy zostanie zakończony w połowie grudnia 2010.

Więcej o naszych usługach w obszarze: badania rynku pracy