WRZ
10

BioStat®
Centrum Badawczo-Rozwojowym

Biostat. Centrum Badawczo-Rozwojowe.
BioStat® dołączył do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych, które stanowią wsparcie naukowe i techniczne m.in. dla farmacji, medycyny, czy energetyki, ale również innowacyjnych firm produkcyjnych, IT i wielu innych sektorów.

Decyzję o przyznaniu spółce BioStat® statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego podjął Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od Ministra status CBR, wspierają naukowo na zasadach komercyjnych inne podmioty rynkowe we wprowadzaniu innowacji, wynalazków, nowych ulepszonych produktów, a także zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowania z różnego rodzaju funduszy.

Obecnie status CBR posiada w Polsce 37 przedsiębiorstw (stan na 5 czerwca 2019 r.). Z usług badawczych CBR korzystają przede wszystkim firmy i instytucje (również publiczne), które tworzą nowe rozwiązania i udoskonalają produkty, poszukują niszy rynkowej, dążą do poprawienia własnej pozycji na rynku lub zwiększenia atrakcyjności oferty. Współpraca z CBR umożliwia ponadto m.in. efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, czy grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Cytat
Dołączając do grona centrów badawczo-rozwojowych mamy świadomość, że w ten sposób przyczynimy się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim zwiększając potencjał badawczy. Dysponujemy w BioStat® zasobami technologicznymi, a przede wszystkim rozbudowaną kadrą naukowo-ekspercką, która umożliwia działanie badawczo-rozwojowe w dziedzinach przynoszących szczególnie wartościowe innowacje – mówi Rafał Piszczek, prezes zarządu BioStat®
Wypracowaliśmy własne unikatowe narzędzia i metody badawcze. Zaawansowane systemy i aplikacje BioStat® takie jak eCRF.biz (cyfrowe gromadzenia danych w badaniach klinicznych i automatyzacja Data Science) wykorzystywane są obecnie na całym świecie. Naszą misją jest po prostu wspieranie transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu - dodaje dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek.
BioStat® rozwija i pogłębia współpracę z uczelniami, ośrodkami naukowymi, dostawcami innowacyjnych usług oraz światem biznesu, z którymi wymienia wiedzę i kompetencje, wspólnie realizując projekty. Specjalizuje się ponadto w tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania, aplikacji oraz środowiska umożliwiającego cyfryzację i automatyzację procesów faktycznie zachodzących, na przykład w sektorze ochrony zdrowia. W ten sposób prace prowadzone w BioStat® mają realny wpływ na skrócenie czasu wprowadzenia nowych leków na rynek oraz obniżenie kosztów prowadzenia badań klinicznych, co realnie przekłada się na cenę leku dla pacjenta.
Cytat
Łączymy kompetencje agencji badawczej i software house – wyjaśnia dr Monika Jaremków, dyrektor ds. B+R w BioStat® - Wdrożone rozwiązania usprawniają na przykład pracę i redukują czas poświęcony przez specjalistów na zadania administracyjne. Ma to realne przełożenie na dostępność opieki zdrowotnej dla pacjenta. Wykonujemy ponadto badania oraz ekspertyzy rynkowe i marketingowe dla firm produkcyjnych z wielu branż, dla instytucji publicznych i samorządów oraz ośrodków akademickich.
Cytat
- Przedsiębiorstwa poszukują technologii i innowacji, które da się skomercjalizować - dodaje dr Sebastian Musioł, ekspert ds. metodologii w BioStat®. - Badania, czyli poszerzanie i pogłębianie wiedzy, mają dla firm sens, o ile można wyniki badań wykorzystać w praktyce gospodarczej. Prace badawczo-rozwojowe mają przynosić konkretne korzyści.
Centra badawczo-rozwojowe odpowiadają na specyficzne potrzeby przedsiębiorców, dostosowując się do nich tak, aby poprawiać konkurencyjność firm, wpływając na jakość sprzedawanych usług czy towarów.
Cytat
- Najprościej rzecz ujmując, wydobywamy diamenty wiedzy z ogromnych pokładów danych jakie gromadzone są przez współczesną naukę. Te diamenty pomagamy potem przedsiębiorstwom wykorzystać do umocnienia pozycji rynkowej – podsumowuje dr Marian Płaszczyca, Data Science Manager w BioStat®.
Zobacz także .