MAR
06

BioStat® Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych

BioStat® Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych

Rok 2019 to rok, w którym BioStat® planuje całą gamę aktywności mających na celu nagłośnienie misji angażowania interesariuszy świata badań klinicznych do wspierania inicjatyw związanych z rozwojem polskiej medycyny. Pierwszym etapem podjętych działań jest nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl. Z radością informujemy, że BioStat® po złożeniu pisemnej deklaracji stał się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie.

Chcemy sprzyjać rozwojowi projektów badawczych, edukować w zakresie, w jakim jesteśmy ekspertami i dostarczać najbardziej aktualnej wiedzy wszystkim zainteresowanym podmiotom. Dlatego w służbie członkom Stowarzyszenia, ale też całego środowiska medycznego i farmaceutycznego angażujemy się w takie przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że współpraca zaowocuje ciekawymi projektami przekładającymi się na dynamiczny rozwój dziedziny badań klinicznych w Polsce. Pierwsze efekty synergicznej współpracy już niebawem.

 

Zobacz także .