WRZ
18

Ewaluacje POKL

Biostat

Dział Ewaluacji BioStat realizuje w 2010 roku ponad 90 ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach programu POKL. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ewaluacje

Zobacz także .