MAJ
29

Kolejna edycja badań dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Biostat

Firma BioStat po raz kolejny przeprowadza badania satysfakcji Klientów w ramach projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”. Zleceniodawcą badania jest Śląski Związek Gmin i Powiatów. Głównym celem projektu jest pozyskanie opinii Klientów Urzędów Miast, Gmin i Starostw Powiatowych na temat działalności placówki, jak i ogólnej sytuacji w mieście w kwestii edukacji, bezpieczeństwa, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Badaniem objęto łącznie 19 Urzędów, z czego 14 funkcjonuje na terenie woj. śląskiego, 2 z woj. łódzkiego oraz po 1 z woj. podkarpackiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Zobacz także .