LUT
23

Nawiązanie współpracy z Polską Akademią Nauk

Biostat

Współpracę z PAN zespół specjalistów BioStatu w dziedzinie statystyki i baz danych rozpoczął od przeprowadzenia analizy danych w projekcie Instytutu Nauk Ekonomicznych pn. „Efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE w latach 2007-2013”.

W ramach zaawansowanej analizy danych przygotowano modele oceniające poziom innowacyjności oraz poziom rozwoju polskich przedsiębiorstw. Do ich budowy użyto metod analizy korespondencyjnej, analizy czynnikowej oraz klasyfikacji za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych.