LUT
23

Nawiązanie współpracy z Polską Akademią Nauk

Biostat

Współpracę z PAN zespół specjalistów BioStatu w dziedzinie statystyki i baz danych rozpoczął od przeprowadzenia analizy danych w projekcie Instytutu Nauk Ekonomicznych pn. „Efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE w latach 2007-2013”.

W ramach zaawansowanej analizy danych przygotowano modele oceniające poziom innowacyjności oraz poziom rozwoju polskich przedsiębiorstw. Do ich budowy użyto metod analizy korespondencyjnej, analizy czynnikowej oraz klasyfikacji za pomocą algorytmu drzew decyzyjnych.

Zobacz także .