CZE
03

Postrzeganie NFZ

Biostat

Z przyjemnością informujemy, że w I połowie tego roku zakończyliśmy projekt badawczy zrealizowany dla Akademii NFZ, którego celem było zidentyfikowanie sposobu postrzegania Funduszu przez grupy, do których skierowane są jego przekazy komunikacyjne (pacjenci, pracownicy placówek ochrony zdrowia, media).

W wywiadach indywidualnych i grupowych pytaliśmy m.in. o jakość kontaktu pacjentów z pracownikami placówek ochrony zdrowia, postrzeganie NFZ przez pacjentów i przez media, ocenę stron internetowych, infolinii, czy publikacji wydawnych przez NFZ, promocję takich narzędzi, jak Zintegrowany Informator Pacjenta.

Badanie pozwoliło na zdiagnozowanie problemów i zaburzeń w relacjach pomiędzy NFZ a docelowymi odbiorcami. Najważniejszymi barierami w relacjach okazują się być język komunikatów (zbyt formalny, niezrozumiały, np. pacjent to "świadczeniobiorca") i postrzeganie pracowników placówek ochrony zdrowia jako pracowników Funduszu. To drugie zjawisko wygląda mniej więcej tak: pacjent stojący w kolejce i spotykający się z niemiłą obsługą ocenia NFZ bardzo źle, a pacjent, który nie musiał zbyt długo czekać i trafił na miłego lekarza czy pielęgniarkę, ocenia NFZ całkiem dobrze. Dodatkowo, pacjenci bardzo rzadko sięgają do stron internetowych NFZ, z góry zakładając, że są one skierowane do lekarzy, pielęgniarek i osób zarządzających przychodniami i szpitalami. Nawet tak przyjazne narzędzia, jak ZIP, a więc Zintegrowany Informator Pacjenta nie cieszą się szczególnym powodzeniem. Co do mediów, przekazywany w nich obraz Funduszu można podsumować jako negatywny, skupiający się na nieprawidłowościach, przy czym w tym punkcie również występuje zjawisko utożsamiania NFZ z lekarzami, czy całymi placówkami ochrony zdrowia.

W przyszłości wyniki przeprowadzonej przez naszą firmę analizy przyczynią się do wsparcia tworzenia strategii komunikacji zewnętrznej Funduszu.

Zobacz także .