SIE
21

Raport BioStat® wsparciem w Sejmie dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Raport BioStat® wsparciem w Sejmie dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Raport „Cukrzyca. Analiza potrzeb zdrowotnych”, zrealizowany przez BioStat® w ramach kampanii Razem Ścigamy się z Cukrzycą, został przedstawiony 3 lipca 2019 roku w Sejmie RP na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy.

Podsumowania wniosków z badania dokonała Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a komentarz praktyka przedstawiła dr Alicja Milczarczyk, diabetolog. Opinie podsumowujące wyniki badania wyrazili w raporcie: prof. dr hab. n. med. Maciej T. Małecki oraz dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia. Dyskusji w sejmie przewodniczyła poseł Lidia Gądek, wśród uczestników była m.in. prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz oraz Małgorzata Marszałek, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Cukrzyca i jej powikłania są poważnym problemem zdrowotnym. Badanie wykazało, że konieczne jest podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat tej choroby, poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne. Dzięki nim podniesie się ilość badań profilaktycznych – co przyczyni się do większej wykrywalności cukrzycy, a w przypadku osób z cukrzycą – pomoże zapobiec rozwojowi powikłań. Osoby z cukrzycą oczekują natomiast ułatwienia dostępu do nowoczesnych leków m.in. tych o udowodnionej skuteczności w przeciwdziałaniu rozwojowi powikłań sercowo-naczyniowych. Powinna nastąpić zmiana sposobu myślenia o nowoczesnych schematach terapeutycznych jako o długofalowych inwestycjach, a nie doraźnych kosztach.

Badanie BioStat® zostało przeprowadzone metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) wśród osób z cukrzycą typu 1 i typu 2, w wieku do 45 lat oraz powyżej 45 lat, zamieszkujących miasta od 10 tysięcy do 50 tysięcy mieszkańców, od 51 do 100 tysięcy mieszkańców, od 101 do 500 tysięcy mieszkańców, a także wśród lekarzy specjalistów diabetologów i lekarzy POZ.

Raport z badania BioStat®Cukrzyca. Analiza potrzeb zdrowotnych” zamieszczony został na stronie Sejmu RP, w relacji z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. cukrzycy z 3 lipca 2019 roku.

Źródło zdjęć: https://lbrmedia.prowly.com/63974-cukrzyca-nierowny-przeciwnik

Zobacz także .